Om Lofotrådet

Lofotrådet er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de 6 kommunene. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse
Ordførere
ELISABETH MIKAELSEN
Leder, RØST
REMI SOLBERG

Nestleder, VESTVÅGØY
TROND EIVIND KROKEN
FLAKSTAD
LILLIAN RASMUSSEN
MOSKENES
SUSAN BERG KRISTIANSEN
VÆRØY
FRANK JOHNSEN
VÅGAN

Varaordfører, supplerende representant og kommunedirektør fra hver kommune deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.
Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og vervet går på omgang mellom regionens ordførere.
Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Elisabeth Mikalsen (Røst kommune) og nestleder Remi Solberg (Vestvågøy kommune). Lofotrådet møtes 5 ganger i året. I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de seks medlemskommunene.
Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes vanligvis hver uke.

Rådmannsutvalget består av kommunedirektør/rådmann i de seks kommunene og ledes av kommunedirektør Tommy Stensvik. Lena Hansson, kommunedirektør i Flakstad kommune, er nestleder.

Varaordførere
Navn
Kommune
Lena Hamnes
Vågan
Harjeet Jasaal
Røst
Niilo Nissinen
Flakstad
Bjørn Jensen
Moskenes
Asbjørn Myklebust
Værøy
Eva-Karin Busch
Vestvågøy
Opposisjonsledere
Navn
Kommune
Eivind Holst
Svolvær
Heidi Evjen
Røst
Wenche Arntzen
Flakstad
Hanna Sverdrup
Moskenes
Rita Adolfsen
Værøy
Terje Wiik
Vestvågøy
Kommunedirektører / Rådmenn
Navn
Kommune
Tommy Stensvik
Svolvær
Vigdis Bolås
Røst
Lena Christine Hansson
Flakstad
Siri Halvorsen
Moskenes
Erling Sandnes
Værøy
Morten Dyrstad
Vestvågøy
Sekretariat
Gaute Wahl
Gaute Wahl
Daglig leder
gaute.wahl@lofotradet.no
Ingrid S. Myklebust
Ingrid S. Myklebust
Klimarådgiver
ingrid.slungaard.myklebust@lofotradet.no
Laura Johanne Olsen
Laura Johanne Olsen
Programleder – De Grønne Øyene
laura.johanne.olsen@lofotradet.no
Maren Lundhaug
Maren Lundhaug
Prosjektleder - grønne anskaffelser
maren.lundhaug@lofotradet.no
Kristian Louis Jensen
Kristian Louis Jensen
Kommunikasjonsrådgiver - De Grønne Øyene
kristian.jensen@lofotradet.no
Turid Aksberg
Turid Aksberg
Ungdomskoordinator
turid.aksberg@lofotradet.no
Tora Paulsen
Tora Paulsen
Prosjektleder areal- og naturregnskap
tora.paulsen@lofotradet.no
Sekretariat
Laura Johanne Olsen
Programleder – De Grønne Øyene
INGRID S. MYKLEBUST
Klimarådgiver