Om Lofotrådet

Lofotrådet er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de 6 kommunene. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse
Ordførere
VIDAR THOM BENJAMINSEN
Leder, VÅGAN
SUSAN BERG KRISTIANSEN
Nestleder, VÆRØY
JONNY FINSTAD
VESTVÅGØY
EINAR BENJAMINSEN
FLAKSTAD
HANNA SVERDRUP
MOSKENES
ELISABETH MIKALSEN
RØST

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Vidar Thom Benjaminsen (Vågan kommune) og nestleder Susan Berg Kristiansen (Værøy kommune).  Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og vervet går på omgang mellom regionens ordførere.

Representantskapet er Lofotrådets øverste organ og møtes fem ganger i året. I representantskapet møter hver kommune med ordfører, varaordfører, en representant fra opposisjonen  og kommunedirektør. Ordfører fra hver kommune har stemmerett, mens øvrige representanter har tale- og forslagsrett.

I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de seks medlemskommunene, leder for kommunedirektørutvalget og daglig leder. Arbeidsutvalget (AU) møtes vanligvis hver uke.

Kommunedirektørutvalget består av kommunedirektør/rådmann i de seks kommunene og ledes av rådmann Lena Hansson, Flakstad. Morten Dyrstad, kommunedirektør i Vestvågøy kommune, er nestleder.

Varaordførere
Navn
Marit Olsen
Vågan
Pål Krüger
Vestvågøy
Julie Hellan Larsen
Flakstad
Tore-Raymond Sæthre
Moskenes
Bertrand Hardie
Værøy
Harjeet Jassal
Røst
Opposisjonsledere
Navn
Kommune
Camilla Rostad
Vågan
Elisabeth Holand
Vestvågøy
Trond Kroken
Flakstad
Marlene Sæthre
Moskenes
Rita Adolfsen
Værøy
Heidi Evjen
Røst
Kommunedirektører / Rådmenn
Navn
Kommune
Tommy Stensvik
Vågan
Morten Dyrstad
Vestvågøy
Lena Hansson
Flakstad
Siri Halvorsen
Moskenes
Erling Sandnes
Værøy
Vigdis Bolås
Røst
Sekretariat
Gaute Wahl
Gaute Wahl
Daglig leder
gaute.wahl@lofotradet.no
Ingrid S. Myklebust
Ingrid S. Myklebust
Klimarådgiver
ingrid.slungaard.myklebust@lofotradet.no
Laura Johanne Olsen
Laura Johanne Olsen
Programleder – De Grønne Øyene
laura.johanne.olsen@lofotradet.no
Maren Lundhaug
Maren Lundhaug
Prosjektleder - grønne anskaffelser
maren.lundhaug@lofotradet.no
Kristian Louis Jensen
Kristian Louis Jensen
Kommunikasjonsrådgiver - De Grønne Øyene
kristian.jensen@lofotradet.no
Turid Aksberg
Turid Aksberg
Ungdomskoordinator
turid.aksberg@lofotradet.no
Tora Paulsen
Tora Paulsen
Prosjektleder areal- og naturregnskap
tora.paulsen@lofotradet.no
Sekretariat
Laura Johanne Olsen
Programleder – De Grønne Øyene
INGRID S. MYKLEBUST
Klimarådgiver