Lofotrådet

Er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de 6 kommunene. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlig service i regionen.

Politisk ledelse
Ordførere
VIDAR THOM BENJAMINSEN
Leder, VÅGAN
SUSAN BERG KRISTIANSEN
Nestleder, VÆRØY
JONNY FINSTAD
VESTVÅGØY
EINAR BENJAMINSEN
FLAKSTAD
HANNA SVERDRUP
MOSKENES
ELISABETH MIKALSEN
RØST

Aktuelt

Nytt Lofotråd er nå konstituert under Lofotrådets møte i Sørvågen 1.-2. november. Her møttes de nye ordførerne i Lofoten for første gang, sammen med varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og sekretariatet i Lofotrådet.

Les mer

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite var torsdag og fredag på besøk og en omfattende befaring med buss langs E10 i Lofoten. Ordførerne fra Vestvågøy, Vågan, Flakstad og Moskenes deltok aktivt, og la vekt på regionens unike utfordringer og muligheter.

Les mer

Om du ønsker å lese mer om Lofotrådet og hva vi jobbet med i 2022 kan du sjekke ut årsmeldingen for 2022.

Les mer

Lofoten De grønne øyene 2030

Vekststrategi for Lofoten

Strategi ETT LOFOTEN

Lofotrådets strategi ETT LOFOTEN for perioden 2019-2031 ble vedtatt på Røst i juni 2019.
I prosessen ble vi utfordret av noen av våre ungdommer som stilte spørsmålet «Hvor er Lofoten når det er vi som skal styre?» Målet er at Lofotrådet kan bidra til å gjøre samarbeidet mellom kommunene sterkere slik at vår stemme skal høres godt og tydelig ute i verden. Det vil vi gjøre gjennom felles politikkutforming og gjennom å delta på politiske- og andre arenaer. Lofotrådet vil være en god samarbeidsarena med felles utviklingsområder og prosjekter, og en arena for demokrati og medvirkning i samfunnet.

Sammen skal vi arbeide for ETT LOFOTEN – som er livskraftig, samhandlende, fortsatt kontrastfylt og samtidig trygt – det er vår visjon, og vårt svar på ungdommenes utfordring.

Last ned strategiplan