Lofotrådet

Er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de 6 kommunene. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlig service i regionen.

Politisk ledelse
Ordførere
ELISABETH MIKAELSEN
Leder, RØST
REMI SOLBERG
Nestleder, VESTVÅGØY
TROND EIVIND KROKEN
FLAKSTAD
LILLIAN RASMUSSEN
MOSKENES
SUSAN BERG KRISTIANSEN
VÆRØY
FRANK JOHNSEN
VÅGAN

Aktuelt

Om du ønsker å lese mer om Lofotrådet og hva vi jobbet med i 2022 kan du sjekke ut årsmeldingen for 2022.

Les mer

Her kan du lese Lofoten ungdomstings reisebrev fra sin reise til Røst 6. og 7. juni i år.

Les mer

Denne kommunevalgperiodens siste Lofotrådsmøte ble arrangert på Røst den 6. og 7. juni. I tillegg til Lofotrådet deltok representanter fra ungdomsrådene i alle kommunene og gjorde dette til ei stormønstring av de sjeldne.

Les mer

Lofoten De grønne øyene 2030

Vekststrategi for Lofoten

Strategi ETT LOFOTEN

Lofotrådets strategi ETT LOFOTEN for perioden 2019-2031 ble vedtatt på Røst i juni 2019.
I prosessen ble vi utfordret av noen av våre ungdommer som stilte spørsmålet «Hvor er Lofoten når det er vi som skal styre?» Målet er at Lofotrådet kan bidra til å gjøre samarbeidet mellom kommunene sterkere slik at vår stemme skal høres godt og tydelig ute i verden. Det vil vi gjøre gjennom felles politikkutforming og gjennom å delta på politiske- og andre arenaer. Lofotrådet vil være en god samarbeidsarena med felles utviklingsområder og prosjekter, og en arena for demokrati og medvirkning i samfunnet.

Sammen skal vi arbeide for ETT LOFOTEN – som er livskraftig, samhandlende, fortsatt kontrastfylt og samtidig trygt – det er vår visjon, og vårt svar på ungdommenes utfordring.

Last ned strategiplan