Aktuelt

Om du ønsker å lese mer om Lofotrådet og hva vi jobbet med i 2022 kan du sjekke ut årsmeldingen for 2022.

Les mer

Her kan du lese Lofoten ungdomstings reisebrev fra sin reise til Røst 6. og 7. juni i år.

Les mer

Denne kommunevalgperiodens siste Lofotrådsmøte ble arrangert på Røst den 6. og 7. juni. I tillegg til Lofotrådet deltok representanter fra ungdomsrådene i alle kommunene og gjorde dette til ei stormønstring av de sjeldne.

Les mer

Onsdag 25. januar var 20 ordførere fra Lofoten, Vesterålen og Hålogaland samlet i Svolvær for å diskutere utfordringer knyttet til energi og samferdsel. Til sammen utgjør kommunene 117 000 innbyggere og er et befolkningsmessig tyngdepunkt i Nord-Norge.

Les mer

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel.

Les mer

Under Lofotrådets møte i Sørvågen reetablerte denne flotte ungdomsgjengen Lofoten ungdomsting (LUT). Vi gleder oss stort og ser frem til flott og lærerikt samarbeid med ungdommen. Adelen Berntsen Ekrem (Moskenes) ble valgt som leder og Linnea Nilsen (Røst) nestleder.

Les mer

I Lofotrådets årsrapport for 2021 forteller vi om mye av det vi gjør og rapporten viser et svært aktivt interkommunalt politisk råd som også oppnår gode resultater.

Les mer

Lofotrådet har i sin nylig rullerte strategi «Ett Lofoten» pekt ut grønn vekst, samferdsel og samarbeid som sine satsingsområder.

Les mer

Nå har alle seks Lofotkommunene vedtatt å jobbe aktivt med «Lofoten – De grønne øyene 2030» for at Lofoten skal bli en nasjonal pilot i regional grønn omstilling med mål om å gjøre Lofoten til et lavutslippssamfunn innen 2040.

Les mer