13.12.2023

Lofotrådsmøte 5-2023

13.-14. desember

Innkalling og møteplan

49/23 Godkjenning av møteplan

50/23 Godkjenning av saksliste

51/23 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 4-2023

52/23 Lofotrådet siden sist

53/23 Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten - status og ny samarbeidsavtale

Presentasjon

Oppnevning av kommunal brukermedvirker til Helsefellesskapet

54/23 Presentasjon av Lofoten ungdomsting

Presentasjon

55/23 Cruisestrategi for Lofoten

Presentasjon

Rapport: Bærekraftig cruisestrategi for Lofoten

56/23 Vegløsninger i Lofoten - status og planer

Presentasjon

57/23 Interkommunalt plansamarbeid i Lofoten

Presentasjon

58/23 Lofotrådets budsjett 2024

59/23 Kandidater til råd og utvalg

60/23 Møteplan 2024

61/23 Nullutslipps luftfart

Presentasjon

Letter of intent (LOI) - European Green Airport Network

Intensjonsavtale mellom Elflygruppen og Lofoten De Grønne Øyene

62/23 Eventuelt