15.12.2021

Lofotrådsmøte 5-2021

Sak 43 og 44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 45/21 Godkjenning av referat fra Lofotrådsmøte-4-2021

Sak 46/21 Orientering om FACT/FACT Ung v/Victoria Vannebo og Emil Liljebakk

Sak 47/21 Fiskerihavner og farleder i Lofoten v/Jostein Moe, Kystverket

Sak 48/21 Plan for rullering av strategien «Ett Lofoten»

Sak 49/21 Kunnskapskommunen Helse Omsorg v/Trude Hartviksen, Vestvågøy kommune

Sak 50/21 Behandling av veikart - Lofoten De Grønne Øyene 2030 v/Ingrid Slungaard Myklebust

Sak 51/21 Lofoten som pilotregion for besøksbidrag v/Line Renate Samuelsen, Destination Lofoten

Sak 52/21 Kysten rundt

Sak 53/21 Eventuelt