1.11.2023

Lofotrådsmøte 4-2023

Innkalling og møteplan

Dag 1:

38-23 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådsmøte 3-2023

39-23 Lofotrådet siden sist 4-2023

40-23 Valg av leder og nestleder

41-23 Nasjonal transportplan: Lofotrådets arbeid og prioriteringer

42-23 Presentasjon av Lofoten - De Grønne Øyene 2030

43-23 Kommunenes finansiering av Lofotrådet og DGØ

44-23 Omstillingsprosessen i Helse Nord - status og veien videre

Dag 2:

45-23 Orientering om valg til råd og utvalg

46-23 Om Lofotrådet IKP

48-23 Strømnettsituasjonen inn til Lofoten