20.10.2022

Lofotrådsmøte 4-2022

Sak 42 og 43 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste

Sak 44 Godkjenning av protokoll

Protokoll Lofotrådsmøte 3-2022

Sak 45 Lofotrådet siden sist

Lofotrådet siden sist

Sak 46 Lofoten De Grønne Øyene 2030 - prosjektstatus og budsjett 2023

Presentasjon v/Ingrid Slungaard Myklebust

Budsjett med justeringer vedtatt i møtet

Sak 47 Ungdomsrådsarbeid i Lofotrådet

Presentasjon v/Turid Aksberg

Sak 48 Budsjett 2023

Saksfremlegg - budsjett 2023

Sak 49 Godtgjørelse

Saksfremlegg - godtgjørelse Lofotrådets leder

Sak 50 Grønne innkjøp i Lofotkommunene

Presentasjon v/Maren Lundhaug

Sak 51 Tipping+: Lofoten som en oljefri region

Presentasjon v/Nordlandsforskning

Sak 52 Tannhelsehjelpen - en digital samhandlingsplattform om munnhelse

Presentasjon v/Ellen Merethe Høgsæt og Linn Andreassen With

Sak 53 Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten

Presentasjon v/Knut Erik Dahlmo

Sak 54 Fremtidens helsetjeneste i Lofoten

Presentasjon v/Siw Skaar og Villy Angelsen

Sak 55 Møteplan 2023

Møteplan

Sak 56 Kysten rundt