21.10.2021

Lofotrådsmøte 4-2021

Sak 31/21 Lofotrådsmøte 4-2021. 21. oktober. Vestvågøy.

Sak 32/21 Godkjenning av Lofotrådsmøte 3-2021. 9-10. juni. Røst.

Sak 33/21 Valg av ny leder og nestleder

Sak 34/21 Ung i Lofoten

Sak 35/21 Presentasjon av ny daglig leder

Sak 36/21 Orientering om budsjett 2022

Sak 37/21 Løypemelding veikart. Lofoten De Grønne Øyene 2030

Sak 38/21 Presentasjon av Bodø 2024

Sak 39/21 Nasjonal transportplan og E10 Nappstraumen – Å

Sak 40/21 Møteplan 2022

Sak 41/21 Kysten rundt

Sak 42/21 Eventuelt