23.10.2020

Lofotrådsmøte 4-2020

Sak 31-20 Lofotrådsmøte 3-2020. 11 juni. Protokoll

Sak 30-20 Møteinnkalling og saksliste

Sak 32-20 Lofotrådets årsrapport og årsregnskap 2019

Sak 32-20 Revisjonsberetning Lofotrådet

Sak 32-20 Økonomisk oversikt. Lofotrådet

Sak 33-20 Lofotrådets budsjett 2021

Sak 33-20 Lofotrådets budsjett 2021

Sak 34-20 Brev fra Samferdselsdepartementet. KVU Hadselfjorden

Sak 34-20 Konseptvalgutredning Hadselfjorden. Høring

Sak 35-20 Eventuelt

Uttalelse fra Lofotrådet vedrørende IB linje og aktivitør
Uttalelse fra Lofotrådet vedrørende kutt i Kystrutens aktivitet