6.6.2023

Lofotrådsmøte 3-2023

Dato: 6.-7. juni 2023

Tid:6. juni: kl. 14:00 - 17:00

7. juni: kl. 09:00 - 18:00

Sted: Fiskarheimen Havly, Røst

17/23 Velkommen v/leder

18-19/23 Innkalling, møteplan og saksliste

20/23 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådsmøte 2-2023

Protokoll Lofotrådsmøte 2-2023

21/23 Lofotrådet siden sist, v/leder

Lofotrådet siden sist

22/23 Lofotrådets årsrapport og årsregnskap for 2022, v/ daglig leder

Årsrapport 2022

Årsregnskap 2022

Revisjonsberetning

Presentasjon av regnskapet

23/23 Orientering om innkjøpssamarbeid i Lofoten v/Maren Lundhaug, Lofotrådet

Presentasjon

24/23 Balansert oppgavefellesskap mellom Vestvågøy og Moskenes kommuner, v/Morten Dyrstad

Presentasjon

25/23 Koordinert planarbeid i Lofoten, v/forsker Heidi Bergsli, NIBR

NIBR-notat: Interkommunalt plansamarbeid i Lofoten

Presentasjon

26/23  Kystverkets arbeid med fiskerihavner v/kystdirektør Einar Vik Arset, Kystverket (på teams)

Presentasjon

27/23 Årsrapport for Lofoten - De Grønne Øyene 2030, v/Laura Johanne Olsen, DGØ/Lofotrådet

Årsrapport for Lofoten - De Grønne Øyene 2030,

28/23 Lofoten: Reisemål for en bærekraftig fremtid? v/Line Renate Samuelsen, Destination Lofoten

Høringsuttalelse NOU 2023:10

Presentasjon

29/23 Regionalt areal- og naturregnskap for Lofoten, v/Tora Paulsen, Lofotrådet

Presentasjon

30/23 Grønn konkurransekraft i distriktene, v/Heidi Bergsli, NIBR

Presentasjon

31/23 Zero Kyst og grønn maritim omstilling, v/Randi Lervik, Lofotkraft muligheter og Roger Abrahamsen, Ballstad Slip

Uttalelse: Kysten trenger drahjelp for grønn vekst

Presentasjon

32/23 Eventueltsak: Foretrede for fylkestingets gruppemøter

33/23 Eventueltsak - uttalelse:

Opphev 24-års aldersgrense for videregående opplæring i Nordland

34/23 Presentasjon av resultat fra ungdomsverksted DGØ