2.6.2022

Lofotrådsmøte 3-2022

Sak 30 Samarbeid om nærings- og samfunnsutvikling i Lofoten med NHO Nordland, Invest i Nordland og Nasjonalt program for leverandørutvikling

Presentasjon av NHO Nordland, v/Daniel Bjarmann-Simonsen

Presentasjon Invest in Nordland, v/Fredrik Korpe

Offentlige investeringer og anskaffelser - en katalysator for omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling v/Anita Skog

Presentasjon av Lofotrådet, strategi og satsingsområder v/Elisabeth Mikalsen

Lofoten - De Grønne Øyene 2030 v/Laura Johanne Olsen

Sak 31 og 32 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste

Sak 33 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra Lofotrådsmøte 2-2022

Sak 34 Lofotrådets årsrapport og årsregnskap for 2021

Lofotrådets årsregnskap 2021

Revisjonsberetning

Årsrapport 2021

Sak 35 Rullering av Lofotrådets strategi "Ett Lofoten"

Saksdokument - rullering av Ett Lofoten

ETT LOFOTEN - strategisk plan 2022 - 2033

Sak 36 Øykommuneprosjektet

Presentasjon v/Susan Berg Kristiansen

Sak 37 Handlingsplan for bedre transportinfrastruktur i Lofoten

Rapport: Handlingsplan for bedre transportløsning i Lofoten - forprosjekt

Sak 38 Kjeveortopedtilbud i Lofoten

Sak 39 Felles rådsmøte i Midtre Hålogaland

Sak 40 Kysten rundt

Sak 41 Uttalelse om FOT-ruter