10.4.2024

Lofotrådsmøte 2-2024

12-24 Godkjenning av innkalling

13-24 Godkjenning av saksliste

14-24 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådsmøte 1-2024

15-24 Lofotrådet siden sist 2-2024

19-24 Høringsinnspill Nasjonal helse- og samhandlingsplan

16-24 Innkjøpssamarbeid med presentasjon av utkast til samarbeidsavtale

Presentasjon ved Maren Lundhaug

17-24 Informasjon om NOK Nordland og Krisesentertjenesten

Presentasjon av Nok Nordland, ved daglig leder Ingrid Bjørnli

Presentasjon av Vesterålen krisesenter, ved Gunnar Hansen og Anna Jørgensen

18-24 Regionalt samferdselsmøte

Presentasjon fra Nordland fylkeskommune, ved samferdselsråd Marianne D. Kvensjø

Presentasjon fra Lofotrådet, ved lofotrådsleder Vidar Thom Benjaminsen