21.4.2022

Lofotrådsmøte 2-2022

Sak 13 og 14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste

Sak 15 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra Lofotrådsmøte 1-2022

Sak 16 Organisering av vannområde Lofoten

Sak: Organisering av vannområde Lofoten

Presentasjon v/vannområdekoordinator Are Johansen

Sak 17 Flytting av Lofotrådsmøte 3-2022 på Værøy

Sak 18 Orientering om status for årsregnskap og årsrapport

Sak 19 Rullering av strategien "Ett Lofoten" - løypemelding

Presentasjon v/daglig leder

Sak 20 Presentasjon av Lofoten næringsnettverk og behandling av uttalelse om kommunale næringsfond

Høringsuttalelse: Lofotrådet ber om videreføring av kommunale næringsfond

Presentasjon av Lofoten næringsnettverk v/Jørn Aarsland

Sak 21 Samarbeid om stabsfunksjoner i Lofoten

Sak 22 Orientering om medvirkningsråd

Presentasjon v/rådgiver NFK Tone-Lise Fische og fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen

Sak 23 Endringer i domstolsstrukturen

Høringsuttalelse - endringer i domstolsstrukturen

Sak 24 Regional transportplan

Høringsuttalelse Regional transportplan 2022-2033

Sak 25 Kysten rundt

Sak 26 Behov for utviklingsselskap for å jobbe med veiløsning og flyplass

Sak 27 Passordning i Lofoten

Sak 28 Tilgang til Microsoft Office for lærlinger

Sak 29 Utfordringer ved privat utleie av ferieboliger som AirBNB