23.4.2020

Lofotrådsmøte 2-2020

sak 15/20 Årsmelding 2019

sak 17/20 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD

sak 19/20 Brev fra Vågan næringsforening. Mulighetsbildet for Lofoten
Søknad om tilskudd - utvikling av kommunikasjonsløsning. Samferdsel

Sak 10/20 Innkalling og saksliste til Lofotrådsmøte-2 2020.pdf
Midlertidig forskrift for gjennomføring av fjernmøter som følge av COVID-19.pdf

Sak 11/20 Protokoll. Lofotrådsmøte 1-2020. 26 februar Svolvær