24.4.2019

Lofotrådsmøte 2 - 2019

Sak 11/19 Årsmelding

Sak 10/19 Protokoll Møte i Lofotrådet 1

Sak 12/19 Økonomi

Sak 13/19 Interkommunalt samarbeid - innledning fra Fylkesmannen i Nordland. Felles drøfting.

Sak 14/19 Strategi for Lofotrådet - ETT LOFOTEN.

Sak 15/19 Orienteringer

Sak 16/19 Orientering fra sekretariatet

sak 17/19 Orientering fra sekretariatet

Sak A Sluttrapport - Seminar om fremtidens kvotesystem Oslo

Sak B Letter of invitation - Zhoushan delegation july 2019