16.2.2024

Lofotrådsmøte 1-2024

Lofotrådsmøte 1-2024

Åpning ved ordfører i Vågan

1 og 2-24 Godkjenning av innkalling og saksliste

3-24 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådsmøte 5-2023

4-24 Lofotrådet siden sist

5-24 Grønt innkjøpsvett og innkjøpssamarbeid i Lofoten, v/Maren Lundhaug

6-24 Destinasjonsledelse og besøksbidrag, v/Line Renate Samuelsen, Destination Lofoten

7-24 Cruisestrategi - overordnet mål, v/ Line Renate Samuelsen, Destination Lofoten

Presentasjon til sak 6 og 7 v/Line Renate Samuelsen

8-24 Sykehustilbud i Lofoten - hva er oppnådd til nå og veien videre, v/ Steinar Pleym Pedersen og Gaute Wahl

Presentasjon Omstilling i Helse Nord v/Steinar Pleym Pedersen

Presentasjon Samfunnsanalyse - sykehusets betydning for Lofoten, v/ Gaute Wahl

9-24 Behovet for radikal endring og omstilling - også i Lofotkommunene, v/Siri Halvorsen og Morten Dyrstad

10/24 Orientering om SKREI, ved Jens-Henrik Andersen, Svein Ingvoll Pedersen og Jonas Walsøe, SKREI/Museum nord

11/24 Eventuelt