14.2.2023

Lofotrådsmøte 1-2023

Sak 1-2 Innkalling og møteplan

Sak 3 Godkjenning av protokoll

Sak 4 Lofotrådet siden sist

Sak 5 Lokalt og regionalt klimaarbeid i samspill - erfaringsdeling og resultater v/ Lofoten klimanettverk

Presentasjon

Sak 6 Energisituasjonen i Lofoten

Presentasjon

Sak 7 Besøk hos Kystverket i Kabelvåg

Presentasjon

Orientering om Kystverkets prosjekter i Lofoten