22.2.2022

Lofotrådsmøte 1-2022

10/22 Påbud om pingere i Lofoten

11/22 Ny dato for Lofotrådsmøte 2-2022

Lofotrådsmøte 2-2022 flyttes fra 27. april til 21. april 2022

12/22 Kysten rundt

13/22 Eventuelt

5/22 Lofoten - De Grønne Øyene 2030

6/22 E10 i Lofoten - Innledning, ved Frank Johnsen, ordfører Vågan

7/22 E10 i Lofoten - NTP og gjennomføringsplan 2022-2027, ved Unni Gifstad, Statens vegvesen

8/22 Generalistkommunen Ved statsforvalter Tom Cato Karlsen

9/22 Endringer i domstolsstruktur, innlegg ved: Salten og Lofoten tingrett ved sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik Advokatforeningen ved Knut Inge Myklebust

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling

Sak 2/22 Godkjenning av saksliste

Sak 3/22 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 5-2021

Sak 4/22 Presentasjon av Lofotrådets ungdomskoordinator