26.2.2020

Lofotrådsmøte 1-2020

Sak 1-2020 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Sak 2-2020 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 5-2019

Sak 3-2020 Orientering om Lofotrådets arbeid v/leder ordfører Remi Solberg

Sak 4-2020 Kysten rundt v/ordførerne (5 min. innledning)

Sak 5-2020 Presentasjon av ny logo og visuell profil for Lofotrådet v/SISU Design Daglig leder Anders Balteskard