9.6.2021

Lofotrådet 3-2021

Sak 19-2021 Innkalling og saksliste

Sak 20-2021 Protokoll Lofotrådsmøte 2

Sak 21-2021 Lofotrådets årsmelding og årsregnskap 2020 v/daglig leder Hanne Ulrichsen

Sak 22-2021 Høringssvar til Nordland Fylkeskommune. Regional plan for vannforvaltning.

Sak 23-2021 Lofoten De Grønne Øyene 2030. Status og revidert partnerskapsavtale

Sak 24-2021 Orientering v/Footprint-Partner og rådgiver for kommunikasjon og innholdsmarkedsføring Birger Baug. Lofotundersøkelsen 2021, innspill fra ungdomspanelet og presentasjon av innholdsstrategi for Lofoten De Grønne Øyene 2030

Sak 25-2021 Presentasjon av prosess og grovskisse veikart for Lofoten De Grønne Øyene 2030 v/Lofotrådets klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust

Sak 26-2021 Regional koordinator for grønne innkjøp. Orientering om 2-årig prosjektstilling finansiert av KLIMASATS/Miljødirektoratet v/ kommunedirektør Tommy Stensvik, Vågan kommune

Sak 27-2021 Presentasjon av kommunikasjonsstrategi for Lofoten De Grønne Øyene 2030 v/Footprint- Partner Beate Nossum og partner Birger Baug

Sak 28-2021 Kommunalt oppgavefellesskap og vertskommunesamarbeid. Orientering v/leder i Rådmannsutvalget, rådmann Erling Sandnes, Værøy kommune

Sak 29-2021 Kysten rundt

Sak 30-2021 Eventuelt