29.4.2021

Lofotrådet 2-2021

Sak 10-2021 Protokoll fra Lofotrådets møte 1-2021

Sak 11-2021 Lofotrådets AU-møter. Møtestruktur

Sak 12-2021 Lofoten De Grønne Øyene 2030. Status og veien videre

Sak 13-2021 Grønt kompetansepåfyll v/Kirsti Saxi, Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Orientering om Nordland Fylkeskommunes satsing på klima/miljø

Sak 14-2021 Nasjonal Transportplan 2022-2033. Innledning v/Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen

Sak 16-2021 Presentasjon av "Sykepleier i Nord" v/ Trine Holmvåg, Prosjektleder Nord Universitet

Sak 17-2021 Presentasjon av "The Whale"- Andenes v/Leder Markedsføring og Salg Camilla Ilmoni

Sak 9-2021 Møteinnkalling og saksliste

sak 18-2021 Eventuelt

sak 15-2021 Presentasjon fra Nord Universitet v/Universtetsrektor Hanne Solheim Hansen. Samarbeidsavtale mellom Nord Universitet, Vesterålen regionråd og Lofotrådet