18.2.2021

Lofotrådet 1-2021

Sak 1-2021 Møteinnkalling og saksliste

Sak 2-2021 Protokoll fra Lofotrådets møte 5-2020

Sak 3-2021 Lofoten De Grønne Øyene 2030. Status og veien videre v/prosjektleder Hanne Ulrichsen

Sak 4-2021 Klimaplanarbeid i kommunene (Budsjett/regnskap/utslippsmål) v/Klimarådgiver i Lofotrådet Ingrid Slungaard Myklebust

Sak 5-2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Lofotrådets arbeid med NTP. Orientering v/Lofotrådets leder ordfører Remi Solberg

Sak 6-2021 Grønt kompetansepåfyll. ELFLY/Infrastruktur/teknisk handlingsrom for Lofoten v/Universitetet i

Tromsø/Arc og Widerøe AS/Chief Strategy Officer Andreas Kollbye Aks

Sak 7-2021 Il Viaggio. Presentasjon av filmprosjekt om Querinis liv på Røst v/Thomas Duboursq