Stortingets transportkomité på Lofotbesøk

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite var torsdag og fredag på besøk og en omfattende befaring med buss langs E10 i Lofoten. Ordførerne fra Vestvågøy, Vågan, Flakstad og Moskenes deltok aktivt, og la vekt på regionens unike utfordringer og muligheter.

Befaringen omfattet bussturer langs kritiske strekninger, der stortingspolitikerne fikk førstehånds erfaring med utfordringene på E10. Turens fokus var på rassikring, eliminering av flaskehalser og etablering av gang- og sykkelveier, med mål om å forbedre samfunnssikkerheten, beredskapen og tilgjengeligheten i Lofoten.

Lofotrådet fremhevet spesielt betydningen av strekningen fra Napp til Å som sentral for samfunnssikkerhet og beredskap i Lofoten. Remi Solberg formidlet også tydelig at det nå haster for havnene i Lofoten. Både Værøy og Røst fiskerihavner har ligget inne lenge i nasjonal transportplan uten at noe har skjedd, og nå haster det både av hensyn til samfunnssikkerhet, fremkommelighet og for fremtiden til øyene.

Komiteleder Erling Sande (Sp) anerkjente behovet for bedre veier og infrastruktur i Lofoten, og bekreftet at komiteen vil samle innspill i forberedelsene til den kommende nasjonale transportplanen. Han understreket også betydningen av sjøveien og særlig behovet for oppgradering av fiskerihavnene.

Lofotkommunene er samstemte om sine prioriteringer innen samferdsel, og har gjennom Lofotrådet levert en felles høringsuttalelse til prosessen med nasjonal transportplan 2025-2036. Lofotrådets høringsuttalelse finner du som vedlegg til denne saken.

Lofotrådets høringssvar vedrørende NTP 2025-2036
Publisert

Andre artikler

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer

Nytt Lofotråd konstituert

Nytt Lofotråd er nå konstituert under Lofotrådets møte i Sørvågen 1.-2. november. Her møttes de nye ordførerne i Lofoten for første gang, sammen med varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og sekretariatet i Lofotrådet.

Les mer

Lofotungdommen: - Vi må beholde akuttmottaket vårt!

I saken om akuttmottak ved Gravdal sykehus er det mange ulike synspunkter, men vi ungdommene i Lofoten ungdomsting(LUT) er klare på våre meninger. Vi vil beholde akuttmottaket, og vi er redde for hva som kan skje om det blir stengt ned.

Les mer