Stormønstring på Røst

Denne kommunevalgperiodens siste Lofotrådsmøte ble arrangert på Røst den 6. og 7. juni. I tillegg til Lofotrådet deltok representanter fra ungdomsrådene i alle kommunene og gjorde dette til ei stormønstring av de sjeldne.

Under møtet behandlet Lofotrådet flere uttalelser, blant disse en etterlysning av virkemidler for grønn omstilling av kystflåten, høringssvar på NOU 2023:10 Leve og oppleve og en henvendelse til Nordland fylkeskommune om å oppheve 24 års aldersgrense for videregående opplæring i fylket.

Lofotrådet arrangerte også et åpent dialogmøte for Røsts innbyggere. Målet med møtet var å utforske mulighetene og utfordringene ved å bli et lavutslippssamfunn.

Stormønstringen på Røst understreket ikke bare betydningen av samarbeid mellom kommuner og generasjoner, men den fremhevet også verdien av konstruktive dialoger for å forme fremtidens samfunn.

Du kan lese protokoll, uttalelser og presentasjoner fra møtet under fanen "Møter og saksdokumenter".

Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer