Stormønstring på Røst

Denne kommunevalgperiodens siste Lofotrådsmøte ble arrangert på Røst den 6. og 7. juni. I tillegg til Lofotrådet deltok representanter fra ungdomsrådene i alle kommunene og gjorde dette til ei stormønstring av de sjeldne.

Under møtet behandlet Lofotrådet flere uttalelser, blant disse en etterlysning av virkemidler for grønn omstilling av kystflåten, høringssvar på NOU 2023:10 Leve og oppleve og en henvendelse til Nordland fylkeskommune om å oppheve 24 års aldersgrense for videregående opplæring i fylket.

Lofotrådet arrangerte også et åpent dialogmøte for Røsts innbyggere. Målet med møtet var å utforske mulighetene og utfordringene ved å bli et lavutslippssamfunn.

Stormønstringen på Røst understreket ikke bare betydningen av samarbeid mellom kommuner og generasjoner, men den fremhevet også verdien av konstruktive dialoger for å forme fremtidens samfunn.

Du kan lese protokoll, uttalelser og presentasjoner fra møtet under fanen "Møter og saksdokumenter".

Publisert

Andre artikler

Interkommunalt klimanettverk Lofoten

Lofotkommunene har gått sammen i et klimanettverk med støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsprogram siden 2019. Startskuddet kom i april 2018, med en plannettverksamling om kommunenes klimaarbeid.

Les mer

Lofotrådets årsrapport

I Lofotrådets årsrapport for 2021 forteller vi om mye av det vi gjør og rapporten viser et svært aktivt interkommunalt politisk råd som også oppnår gode resultater.

Les mer

7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

Les mer