Stormønstring på Røst

Denne kommunevalgperiodens siste Lofotrådsmøte ble arrangert på Røst den 6. og 7. juni. I tillegg til Lofotrådet deltok representanter fra ungdomsrådene i alle kommunene og gjorde dette til ei stormønstring av de sjeldne.

Under møtet behandlet Lofotrådet flere uttalelser, blant disse en etterlysning av virkemidler for grønn omstilling av kystflåten, høringssvar på NOU 2023:10 Leve og oppleve og en henvendelse til Nordland fylkeskommune om å oppheve 24 års aldersgrense for videregående opplæring i fylket.

Lofotrådet arrangerte også et åpent dialogmøte for Røsts innbyggere. Målet med møtet var å utforske mulighetene og utfordringene ved å bli et lavutslippssamfunn.

Stormønstringen på Røst understreket ikke bare betydningen av samarbeid mellom kommuner og generasjoner, men den fremhevet også verdien av konstruktive dialoger for å forme fremtidens samfunn.

Du kan lese protokoll, uttalelser og presentasjoner fra møtet under fanen "Møter og saksdokumenter".

Publisert

Andre artikler

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer

Nytt Lofotråd konstituert

Nytt Lofotråd er nå konstituert under Lofotrådets møte i Sørvågen 1.-2. november. Her møttes de nye ordførerne i Lofoten for første gang, sammen med varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og sekretariatet i Lofotrådet.

Les mer

Lofotungdommen: - Vi må beholde akuttmottaket vårt!

I saken om akuttmottak ved Gravdal sykehus er det mange ulike synspunkter, men vi ungdommene i Lofoten ungdomsting(LUT) er klare på våre meninger. Vi vil beholde akuttmottaket, og vi er redde for hva som kan skje om det blir stengt ned.

Les mer