Statsråden applauderer Lofoten

Det var en imponert Sveinung Rotevatn som både tok turen til Helvetestind og åpnet Lofotodden nasjonalparks besøkssenter fredag kveld. – Dette er bra for naturen, bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten, sa klima- og miljøvernministeren.

- Fantastisk! For en utsikt!
Statsråd Rotevatn hørtes til forveksling litt ut som en turist på vei opp til toppen av Helvetestind. Der understreket han hvorfor det er så viktig med nasjonalparkstatusen, som ble oppnådd i 2018, og det nyetablerte besøkssenteret på Reine om kombinerer alt fra grunnleggende naturkunnskap til høyteknologiske opplevelser i VR-format.

- Lofoten er en viktig reiselivsdestinasjon. Det vi ser er at stadig flere er opptatt av at reiselivet skal være bærekraftig. Folk ønsker opplevelser som er på naturens premisser. Så det å få til en infrastruktur her i Lofoten, med lave utslipp, grønn teknologi og at man tar vare på naturen samtidig, det er selvsagt bra for naturen og bra for klima, men det er også bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten. Så det å satse grønt, det er lurt, og jeg applauderer alle initiativ som bidrar til det!

Ikke bare rosenrødt
Rotevatn ble ikke bare presentert for oppsiden av turismen i Lofoten. Foruten å møte demonstranter ved Einangen innenfor Vindstad med erklæringer som «Naturen og vi tåler ikke mer!! Begrens turismen!!», fikk han også en dypere innføring i problemene den økende turismen fører med seg.

- At det må være en balanse her, er ikke en ukjent problemstilling for statsråden, heller. Han ga klart uttrykk for at det er mulig å regulere turistutfordringer og slitasje i naturen gjennom miljø- og klimatiltak, og at det må vurderes når presset blir for stort, forteller avtroppende daglig leder i Lofotrådet, Hanne Ulrichsen. Sammen med kollega og Lofotrådets regionale klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust hadde hun et eget møte med Rotevatn etter åpningen.

Positiv til kystfiskestøtte
Statsråden har tidligere fått presentert Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofotens visjon for grønn vekst, Lofoten De Grønne Øyene 2030. Denne gang fikk han imidlertid en muntlig orientering om de nye grønne veikartene, konkrete tiltak utformet i fellesskap av mer enn 30 næringsorganisasjoner og ulike organisasjoner og miljøer i Lofoten. Han fikk også høre om hvordan mange lofotinger, i høyere grad enn landsgjennomsnittet, er villig til å gjøre en egeninnsats for å få ned klimautslippene.

- De Grønne Øyene 2030 prioriterer i første omgang grønn omstilling i samferdsel og kystfiskeflåten og reiselivet- en prioritering Rotevatn var helt enig i. Han uttrykte også stor forståelse for hvordan det å investere i en stor båt er en engangsinvestering man ikke tar lett på, og at det dermed må støtte- og overgangsordninger til for å få kystfiskeflåten over på utslippsfrie løsninger. Vi har stort håp om at dette er noe regjeringen kommer til å følge opp, sier Ulrichsen.

Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer