Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Nordlandssykehuset Lofoten – en viktig samfunns- og beredskapsaktør: Invitasjon til konferanse på MeierietKultursenter den 18. april kl. 12.45

Nordland fylkeskommune og Lofotrådet er stolte av å invitere til konferansen "Nordlandssykehuset Lofoten – en sentral samfunns- og beredskapsaktør", som vil finne sted den 18. april 2024 på Meieriet Kultursenter i Leknes.

I lys av den nylig presenterte Nasjonale helse- og samhandlingsplanen, hvor regjeringen understreker behovet for å sikre likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester og opprettholde desentraliserte sykehusstrukturer av høy kvalitet, ønsker vi å rette fokus mot Nordlandssykehuset Lofoten og dets rolle i dette landskapet.

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Resultatene fra denne analysen vil bli presentert under konferansen.

Svein Eggesvik, Fylkesrådsleder:

- Den pågående omstillingsprosessen i Helse Nord har skapt betydelig oppmerksomhet rundt fremtiden til Nordlandssykehuset Lofoten og dets akuttfunksjoner. Diskusjonene har utløst sterke reaksjoner i Lofoten, med bekymringer knyttet til konsekvensene for lokalsamfunnet og beredskapen i regionen. Selv om det nå er besluttet å bevare Nordlandssykehuset Lofoten, er det vedvarende bekymringer for mulige fremtidige omstillingsprosesser som kan true sykehusets eksistens.

Vidar Thom Benjaminsen, Lofotrådsleder:

- Nordlandssykehuset Lofoten spiller en avgjørende rolle i helseberedskapen og totalberedskapen i Lofoten, og strukturelle endringer ved sykehuset vil få betydelige ringvirkninger for lokalsamfunnene. Derfor ser vi det som viktig å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som beskriver både direkte og indirekte konsekvenser av endringer i sykehusstrukturen.

Programmet for konferansen er som følger:

12:45  Velkommen ved ordfører Jonny Finstad

12:50  Presentasjon av rapporten fra Menon Economics AS ved Erland Skogli

13:30  Innlegg fra Fylkesrådsleder Svein Eggesvik

13:35  Innlegg fra Lofotrådsleder Vidar Tom Benjaminsen

13:40  Innlegg fra Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Helse-Nord Skjalg Fjellheim

13:45  Kaffepause

14:00  Paneldebatt med Fylkesrådsleder, Lofotrådsleder, kommunikasjonsdirektør i Helse-Nord og leder av Ressursgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten

15:00  Avslutning

Vi oppfordrer alle interesserte til å delta på denne viktige konferansen og bidra til en meningsfull diskusjon om Nordlandssykehuset Lofotens rolle i lokalsamfunnet og beredskapen i regionen.

Last ned samfunnsanalysen her
Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer