Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole

Uttalelse fra Lofotrådet. Etter flere år som selvstendig videoverksted og kunstskole i Kabelvåg Lofoten, ble Nordland kunst- og filmskole etablert i 1997. I 2008 ble skolen akkreditert som fagskole, før et langsiktig utviklingsarbeid kulminerte i at Bachelor i bevegelige bilder ble akkreditert av NOKUT som høgskoleutdanning i 2017.

I dag rekrutteres studenter til Kabelvåg og Lofoten fra både Nord-Norge, Norge og Europa. Skolen gir et vesentlig bidrag i å utdanne kunstnerisk reflekterte film- og kunstarbeidere og betyr også svært mye for kunst- og filmmiljøet i både Lofoten, Nordland og Norge. Skolen har et utstrakt samarbeid med andre kunstinstitusjoner og tilbyr en unik utdanning innenfor sitt felt.

Nordland fylkeskommune har som fagskoleeier gjennomført et kunstnerisk og akademisk løft for kunst- og filmundervisningen i Norge, som har kulminert i statusen som høgskoleutdanning. Men, det er ikke en fylkeskommunal eller kommunal oppgave å finansiere en høgskoleutdanning. Nå står et sterkt fagmiljø, bygd opp over lang tid, i fare for å forvitre. Det er et stort paradoks dersom ambisjoner og hardt utviklingsarbeid i distrikts-Norge skal føre til nedlegging av studietilbud og fraflytting av kompetansearbeidsplasser. Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen tvert imot en storsatsing på utdanning i hele landet, hvor regionalt nærvær og desentralisert tilbud skal styrkes.

Det har over lang tid vært jobbet med å knytte Kunst- og filmhøyskolen til et universitet, for på den måten å sikre tilbudet om en treårig bachelor-utdanning. For å sikre at denne viktige utdanningen for Lofoten og Norge skal drives videre er det avgjørende å sikre statlig finansiering av studieplassene. Lofotrådet vil sterkt henstille regjeringen om å sikre en finansiering i sin tilleggsproposisjon til det fremlagte statsbudsjett, slik at en langsiktig og varig løsning kommer på plass i statsbudsjettet for 2022.

Vennlig hilsen

Elisabeth Mikalsen
Leder Lofotrådet
Publisert

Andre artikler

Interkommunalt klimanettverk Lofoten

Lofotkommunene har gått sammen i et klimanettverk med støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsprogram siden 2019. Startskuddet kom i april 2018, med en plannettverksamling om kommunenes klimaarbeid.

Les mer

Lofotrådets årsrapport

I Lofotrådets årsrapport for 2021 forteller vi om mye av det vi gjør og rapporten viser et svært aktivt interkommunalt politisk råd som også oppnår gode resultater.

Les mer

7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

Les mer