Nytt Lofotråd konstituert

Nytt Lofotråd er nå konstituert under Lofotrådets møte i Sørvågen 1.-2. november. Her møttes de nye ordførerne i Lofoten for første gang, sammen med varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og sekretariatet i Lofotrådet.

Sittende rådsleder og ordfører på Røst, Elisabeth Mikalsen, overleverte onsdag klubba til Vidar Thom Benjaminsen, ordfører i Vågan. Han er nå valgt som leder av rådet de neste to årene, mens Susan Berg Kristiansen, ordfører i Værøy, er valgt som nestleder. De øvrige ordførerne i Lofotrådet er Jonny Finstad, Vestvågøy, Einar Benjaminsen, Flakstad, Hanna Sverdrup, Moskenes og Elisabeth Mikalsen, Røst.

 

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen og tilrettelegger for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlig service i regionen.

 

Ny leder Vidar Thom Benjaminsen la i sin åpningstale vekt på at godt samarbeid i Lofoten er avgjørende for å oppnå gjennomslag i viktige saker, og nevnte særlig sykehus og samferdsel som viktige saker for det nye Lofotrådet.

Lederskifte i Lofotrådet
Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer