Lofotungdommen: - Vi må beholde akuttmottaket vårt!

I saken om akuttmottak ved Gravdal sykehus er det mange ulike synspunkter, men vi ungdommene i Lofoten ungdomsting(LUT) er klare på våre meninger. Vi vil beholde akuttmottaket, og vi er redde for hva som kan skje om det blir stengt ned.

En av de viktigste grunnene for at vi vil beholde akuttmottaket er det at det kan redde liv. Hvis noen skulle havne i den situasjonen at de har behov for akutt hjelp og Gravdal ikke er et alternativ må man enten dra til Bodø eller til Tromsø. Dette er nok ok i seg selv, men i det tilfelle at for eksempel værforholdene ikke er gode vil det ta altfor lang tid og komme seg fram. Både fly og båt er avhengig av bra forhold. Hvis man kan kjøre til Gravdal vil man kutte ned reisetiden fra alle steder utenom øst for Svolvær. Denne nedkuttelsen av reisetid kan være det som er forskjellen mellom liv og død.

Når vi vet at det står om forskjellen mellom liv og død, klarer vi ikke å skjønne hvorfor Helse Nord i det hele tatt vurderer å kutte ned på akutmotaket på Gravdal. Om så bare ett eneste liv blir reddet vil det være verdt å ha sykehus med akuttilbud på Gravdal. Vi har ingen å miste. Verken av unge eller gamle, lokale eller turister.

En annen grunn for at vi vil ha akuttmottak på Gravdal er at det vil øke bolysten i Lofoten. Vi som snart skal flytte hjemmefra for å studere trenger å vite at det er trygt for oss å flytte hjem igjen for å etablere familier. Akuttmotaket vil ikke bare øke bolyst for oss som skal flytte hjem, men også for dem som er eldre. Det vil skape en trygghet hos alle å vite at om det skulle skje noe akutt er hjelpen nært. Denne tryggheten vil bli borte hvis man fjerner akuttmottaket på Gravdal, og dermed vil man fjerne bolysten i Lofoten.

I Lofoten har vi årlig opp til 1 million turister på besøk. Disse er ofte ute å går turer i fjellet eller langs kysten. På grunn av at mange av dem kanskje er litt uerfarne havner de ofte i usikre situasjoner hvor de kan skade seg selv. Om vi da ikke har akuttmottak for å hjelpe dem kan det bli fatale konsekvenser.

Alle disse grunnene viser godt hvorfor akuttmottaket på Gravdal er noe vi ikke kan være foruten, og vi i LUT kan ikke stille oss bak en nedbygging av helsetilbudet i vår region. Vi er redde for de følgene som kan komme om vi kutter ned på det tilbudet som finnes. Derfor er vår oppfordring og sterkeste ønske at akuttmottaket ved Gravdal sykehus skal beholdes.

Med vennlig hilsen Lofoten Ungdomsting

Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer