Lofotrådet i Oslo for å løfte frem samferdsel

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel.

Prosessen med ny nasjonal transportplan og den politiske dragkampen om samferdselsmidlene er godt i gang. Ny NTP skal etter planen vedtas våren 2024.

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel. Tirsdag var Lofotrådet medarrangør av seminaret Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge, sammen med de fleste regionrådene i nord. Her holdt både lofotrådsleder Elisabeth Mikalsen og Laura Johanne Olsen i Lofotrådet innledninger.

Elisabeth Mikalsen trakk frem satsing på havner, utbedring av E10 og ny regionflyplass på Leknes som avgjørende for Lofoten. Hun trakk også frem betydningen av kapasitet, regularitet og pris på FOT-rutene. Det er ifølge Mikalsen viktig med fortgang i arbeidet:

- Både av beredskapshensyn og for å opprettholde den positive befolknings- og næringsutviklingen i Lofoten er det svært viktig med fortgang i arbeidet med både utbedringer av havnene på Værøy, Røst og Ballstad, utbedring og innkorting av E10 samt ny felles regionflyplass på Leknes.

Laura Johanne Olsen presenterte under seminaret også De Grønne Øyene for en lydhør forsamling, blant annet om hvordan Lofoten nå tar led for å etablere lavutslippsreisen til Lofoten.

Onsdag deltok Lofotrådet på konferansen Nord i Sør i regi av NHO, hvor næringslivet i Lofoten var godt synlig gjennom bidrag fra både Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood og Trygve Steen fra XXLofoten.  Lofotens innovative næringsliv blir også lagt merke til nasjonalt, og blant annet ble STIMs etablering på Storeidøya trukket frem av Karita Bekkemellem i NHO.

Lofotrådet hadde også møter med sentrale stortingspolitikere om Lofotens samferdselsbehov. Onsdag besøkte ordførerne Stortinget og hadde møte med leder av stortingets transportkomite, Erling Sande (Sp), sammen med komitemedlem Geir Adelsten Iversen og leder av Nordland Senterparti Trine Fagervik. Torsdag møtte Lofotrådet Lofotens egen stortingsrepresentant, Mona Fagerås, som også sitter i transportkomiteen og er transportpolitisk talsperson for SV. Dette var gode møter hvor Lofotrådet fikk presentert våre utfordringer og møtte stor forståelse og gehør for våre behov og prioriteringer innen samferdsel.

- Det er svært viktig å gi de sentrale beslutningstagerne god kunnskap om de utfordringene vi har innen samferdsel, og vi opplevde stor forståelse for våre behov og utfordringer. Det legges også merke til at Lofotens kommuner og næringsliv nå står sammen om våre prioriteringer, sier Elisabeth Mikalsen.

Publisert

Andre artikler

Felles ordførermøte i Midtre Hålogaland

Onsdag 25. januar var 20 ordførere fra Lofoten, Vesterålen og Hålogaland samlet i Svolvær for å diskutere utfordringer knyttet til energi og samferdsel. Til sammen utgjør kommunene 117 000 innbyggere og er et befolkningsmessig tyngdepunkt i Nord-Norge.

Les mer

Lofotrådet i Oslo for å løfte frem samferdsel

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel.

Les mer

Lofoten ungdomsting er konstituert

Under Lofotrådets møte i Sørvågen reetablerte denne flotte ungdomsgjengen Lofoten ungdomsting (LUT). Vi gleder oss stort og ser frem til flott og lærerikt samarbeid med ungdommen. Adelen Berntsen Ekrem (Moskenes) ble valgt som leder og Linnea Nilsen (Røst) nestleder.

Les mer