Lofotrådet i Oslo for å løfte frem samferdsel

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel.

Prosessen med ny nasjonal transportplan og den politiske dragkampen om samferdselsmidlene er godt i gang. Ny NTP skal etter planen vedtas våren 2024.

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel. Tirsdag var Lofotrådet medarrangør av seminaret Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge, sammen med de fleste regionrådene i nord. Her holdt både lofotrådsleder Elisabeth Mikalsen og Laura Johanne Olsen i Lofotrådet innledninger.

Elisabeth Mikalsen trakk frem satsing på havner, utbedring av E10 og ny regionflyplass på Leknes som avgjørende for Lofoten. Hun trakk også frem betydningen av kapasitet, regularitet og pris på FOT-rutene. Det er ifølge Mikalsen viktig med fortgang i arbeidet:

- Både av beredskapshensyn og for å opprettholde den positive befolknings- og næringsutviklingen i Lofoten er det svært viktig med fortgang i arbeidet med både utbedringer av havnene på Værøy, Røst og Ballstad, utbedring og innkorting av E10 samt ny felles regionflyplass på Leknes.

Laura Johanne Olsen presenterte under seminaret også De Grønne Øyene for en lydhør forsamling, blant annet om hvordan Lofoten nå tar led for å etablere lavutslippsreisen til Lofoten.

Onsdag deltok Lofotrådet på konferansen Nord i Sør i regi av NHO, hvor næringslivet i Lofoten var godt synlig gjennom bidrag fra både Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood og Trygve Steen fra XXLofoten.  Lofotens innovative næringsliv blir også lagt merke til nasjonalt, og blant annet ble STIMs etablering på Storeidøya trukket frem av Karita Bekkemellem i NHO.

Lofotrådet hadde også møter med sentrale stortingspolitikere om Lofotens samferdselsbehov. Onsdag besøkte ordførerne Stortinget og hadde møte med leder av stortingets transportkomite, Erling Sande (Sp), sammen med komitemedlem Geir Adelsten Iversen og leder av Nordland Senterparti Trine Fagervik. Torsdag møtte Lofotrådet Lofotens egen stortingsrepresentant, Mona Fagerås, som også sitter i transportkomiteen og er transportpolitisk talsperson for SV. Dette var gode møter hvor Lofotrådet fikk presentert våre utfordringer og møtte stor forståelse og gehør for våre behov og prioriteringer innen samferdsel.

- Det er svært viktig å gi de sentrale beslutningstagerne god kunnskap om de utfordringene vi har innen samferdsel, og vi opplevde stor forståelse for våre behov og utfordringer. Det legges også merke til at Lofotens kommuner og næringsliv nå står sammen om våre prioriteringer, sier Elisabeth Mikalsen.

Publisert

Andre artikler

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer

Nytt Lofotråd konstituert

Nytt Lofotråd er nå konstituert under Lofotrådets møte i Sørvågen 1.-2. november. Her møttes de nye ordførerne i Lofoten for første gang, sammen med varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og sekretariatet i Lofotrådet.

Les mer

Lofotungdommen: - Vi må beholde akuttmottaket vårt!

I saken om akuttmottak ved Gravdal sykehus er det mange ulike synspunkter, men vi ungdommene i Lofoten ungdomsting(LUT) er klare på våre meninger. Vi vil beholde akuttmottaket, og vi er redde for hva som kan skje om det blir stengt ned.

Les mer