Lofoten ungdomstings reisebrev fra Røst

Her kan du lese Lofoten ungdomstings reisebrev fra sin reise til Røst 6. og 7. juni i år.

Den 6. juni 2023 dro medlemmene av Lofoten Ungdomsting (LUT) til Røst for sitt andre årlige fysiske møtet. Dette møtet ble også brukt for å samle ungdommene fra ungdomsrådene i regionen til en felles samling. På grunn av at temaet for turen var bærekraft, prøvde man å reise på en så miljøvennlig måte som mulig. Derfor var det en buss som kjørte fra Svolvær som plukket opp dem som skulle være med på turen til Moskenes hvor veien gikk videre med ferge til Røst. .......

Du kan lese hele reisebrevet i vedlegget!

LUT - Reisebrev fra Røst
Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer