Lofoten ungdomsting er konstituert

Under Lofotrådets møte i Sørvågen reetablerte denne flotte ungdomsgjengen Lofoten ungdomsting (LUT). Vi gleder oss stort og ser frem til flott og lærerikt samarbeid med ungdommen. Adelen Berntsen Ekrem (Moskenes) ble valgt som leder og Linnea Nilsen (Røst) nestleder.

LUT deltok på Lofotrådsmøte 5-2022 i Sørvågen, Moskenes. Her konstituerte de seg, presenterte seg for Lofotrådet og arbeidet med Lofoten - De Grønne Øyene. Ungdommene gav også ordførerne i Lofoten klar beskjed om hva som er viktig for ungdommen - og kom med sine forslag til hvordan Lofoten bør jobbe for å nå målene i De Grønne Øyene.

Lofoten ungdomsting 2022-2023 består av:

Leder: Adelen Berntsen Ekrem (Moskenes)

Nestleder: Linnea Nilsen (Røst)

Sekretær: Alicja Kawa (Moskenes)

Sosiale media ansvarlig: Sofie Fagerhaug (Vågan)

Øvrige medlemmer

Ian Ekrem-Åsland (Røst)

Elias Wiik og Leander Fossli (Vestvågøy)

Tiril Oksholen (Vågan)

Sarah Therese Johansen og Ludvik Rørtveit Mekiassen (Flakstad)

Helle Bensvik og Rikke Eikseth (Værøy)

Denne gjengen var samlet til konstituering av LUT i Sørvågen:

Øverst fra venstre -Leander Fossli, Ludvik RørtveitMekiassen, Tiril Oksholen, Sofie Fagerhaug, Elias Wiik og Ian Ekrem-Åsland

Nederst fra venstre -Turid Aksberg (ungdomskoordinator),Adelen Berntsen Ekrem (leder), Linnea Nilsen og Alicja Kawa

Publisert

Andre artikler

Felles ordførermøte i Midtre Hålogaland

Onsdag 25. januar var 20 ordførere fra Lofoten, Vesterålen og Hålogaland samlet i Svolvær for å diskutere utfordringer knyttet til energi og samferdsel. Til sammen utgjør kommunene 117 000 innbyggere og er et befolkningsmessig tyngdepunkt i Nord-Norge.

Les mer

Lofotrådet i Oslo for å løfte frem samferdsel

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel.

Les mer

Lofoten ungdomsting er konstituert

Under Lofotrådets møte i Sørvågen reetablerte denne flotte ungdomsgjengen Lofoten ungdomsting (LUT). Vi gleder oss stort og ser frem til flott og lærerikt samarbeid med ungdommen. Adelen Berntsen Ekrem (Moskenes) ble valgt som leder og Linnea Nilsen (Røst) nestleder.

Les mer