Interkommunalt klimanettverk Lofoten

Lofotkommunene har gått sammen i et klimanettverk med støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsprogram siden 2019. Startskuddet kom i april 2018, med en plannettverksamling om kommunenes klimaarbeid.

Der pekte Fylkesmannen på felles utfordringer for Lofotkommunene: Åpenbart behov for revisjon av klimaplaner; kommunene har bare delvis etterkommet krav til vurdering av klimatiltak i planleggingen; behov for ny og oppdatert statistikk; behov for å finne nye muligheter for beregning av tiltak; og samarbeid om klimatiltak. Nettverket tok utfordringen.

Målet med nettverket er å styrke klimaarbeidet i Lofoten, gjennom fokus på kunnskap, kompetanse og samarbeid som steg mot en mer grønnoffensiv region. Derfor er også deltakelsen fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland i nettverket veldig viktig, i tillegg til lokalt samarbeid med Lofotrådet, Lofotkraft og næringsforeningene. Et godt og nært samarbeid med klimanettverket i Vesterålen og Universitetet i Tromsø har ledet til gode diskusjoner, forskningssøknader, erfaringsutveksling og ikke minst fagpåfyll.  

I klimaarbeidet har Lofotkommunene forskjellige utfordringer og mange muligheter. Utslippskildene er i stor grad like, og kommunene trenger regionale løsninger for å få til utslippsreduksjon i eget klimaregnskap. Kommunene har ulik kompetanse og kapasitet til å utføre planarbeidet. Nettverket har en bred faglig sammensetting, og hjelper hverandre til å drive planarbeidet fram.

I 2019 utviklet nettverket et stort kunnskapsgrunnlag som kommunene kan benytte i klimaplanarbeidet. Nettverket jobbet høsten 2019 for at klimaplan skal prioriteres i de respektive kommunenes planstrategi. I 2020 blir kunnskapsgrunnlaget presentert i kommunestyrene, og nettverket bidrar til arrangementer under Grønn Energiuke Lofoten. Nettverket møtes jevnlig, for faglig diskusjon og påfyll og støtter rådmannsutvalget og Lofotrådet i deres arbeid.  

Lofotrådet følger opp strategien Ett Lofoten (vedtatt i 2019) med satsing på "Lofoten De grønne øyene 2030". Nettverket er en viktig bidragsyter i dette regionale samarbeidet.

For mer informasjon kontakt leder i klimanettverket: Arealplanlegger Stefanie Schramm, Vågan kommune, e-post: Stefanie.Schramm@vagan.kommune.no eller
klimarådgiver i Lofotrådet Ingrid Slungaard Myklebust, e-post: ingrid.slungaard.myklebust@lofotradet.no

Publisert

Andre artikler

Lofotrådet i Oslo for å løfte frem samferdsel

Lofotens ordførere har denne uken vært i Oslo for å synliggjøre Lofotens behov og prioriteringer innen samferdsel.

Les mer

Lofoten ungdomsting er konstituert

Under Lofotrådets møte i Sørvågen reetablerte denne flotte ungdomsgjengen Lofoten ungdomsting (LUT). Vi gleder oss stort og ser frem til flott og lærerikt samarbeid med ungdommen. Adelen Berntsen Ekrem (Moskenes) ble valgt som leder og Linnea Nilsen (Røst) nestleder.

Les mer

Statsråden applauderer Lofoten

Det var en imponert Sveinung Rotevatn som både tok turen til Helvetestind og åpnet Lofotodden nasjonalparks besøkssenter fredag kveld. – Dette er bra for naturen, bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten, sa klima- og miljøvernministeren.

Les mer