Interkommunalt klimanettverk Lofoten

Lofotkommunene har gått sammen i et klimanettverk med støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsprogram siden 2019. Startskuddet kom i april 2018, med en plannettverksamling om kommunenes klimaarbeid.

Der pekte Fylkesmannen på felles utfordringer for Lofotkommunene: Åpenbart behov for revisjon av klimaplaner; kommunene har bare delvis etterkommet krav til vurdering av klimatiltak i planleggingen; behov for ny og oppdatert statistikk; behov for å finne nye muligheter for beregning av tiltak; og samarbeid om klimatiltak. Nettverket tok utfordringen.

Målet med nettverket er å styrke klimaarbeidet i Lofoten, gjennom fokus på kunnskap, kompetanse og samarbeid som steg mot en mer grønnoffensiv region. Derfor er også deltakelsen fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland i nettverket veldig viktig, i tillegg til lokalt samarbeid med Lofotrådet, Lofotkraft og næringsforeningene. Et godt og nært samarbeid med klimanettverket i Vesterålen og Universitetet i Tromsø har ledet til gode diskusjoner, forskningssøknader, erfaringsutveksling og ikke minst fagpåfyll.  

I klimaarbeidet har Lofotkommunene forskjellige utfordringer og mange muligheter. Utslippskildene er i stor grad like, og kommunene trenger regionale løsninger for å få til utslippsreduksjon i eget klimaregnskap. Kommunene har ulik kompetanse og kapasitet til å utføre planarbeidet. Nettverket har en bred faglig sammensetting, og hjelper hverandre til å drive planarbeidet fram.

I 2019 utviklet nettverket et stort kunnskapsgrunnlag som kommunene kan benytte i klimaplanarbeidet. Nettverket jobbet høsten 2019 for at klimaplan skal prioriteres i de respektive kommunenes planstrategi. I 2020 blir kunnskapsgrunnlaget presentert i kommunestyrene, og nettverket bidrar til arrangementer under Grønn Energiuke Lofoten. Nettverket møtes jevnlig, for faglig diskusjon og påfyll og støtter rådmannsutvalget og Lofotrådet i deres arbeid.  

Lofotrådet følger opp strategien Ett Lofoten (vedtatt i 2019) med satsing på "Lofoten De grønne øyene 2030". Nettverket er en viktig bidragsyter i dette regionale samarbeidet.

For mer informasjon kontakt leder i klimanettverket: Arealplanlegger Stefanie Schramm, Vågan kommune, e-post: Stefanie.Schramm@vagan.kommune.no eller
klimarådgiver i Lofotrådet Ingrid Slungaard Myklebust, e-post: ingrid.slungaard.myklebust@lofotradet.no

Publisert

Andre artikler

Interkommunalt klimanettverk Lofoten

Lofotkommunene har gått sammen i et klimanettverk med støtte fra Miljødirektoratets Klimasatsprogram siden 2019. Startskuddet kom i april 2018, med en plannettverksamling om kommunenes klimaarbeid.

Les mer

Lofotrådets årsrapport

I Lofotrådets årsrapport for 2021 forteller vi om mye av det vi gjør og rapporten viser et svært aktivt interkommunalt politisk råd som også oppnår gode resultater.

Les mer

7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp

Folk i Lofoten er mer villig til å kutte i egne utslipp enn andre nordmenn. Og for bilforhandlerne er det bare å stålsette seg: Hver tredje lofoting planlegger å bytte til elbil i løpet av de neste to årene.

Les mer