E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Strekningen fra Napp til Å er kommet lengst, og der skal det konkrete arbeidet med utbedring, omlegging og rassikring settes i gang i perioden. Strekningen fra Napp til Fiskebøl omtales også i planen, og der skal arbeidet med planlegging og modning av strekningen forsterkes.

Lofotordførerne er i dag samlet i Bodø, og er svært fornøyde med budskapet fra Regjeringen:

-    Dette tolker jeg som svært positive signaler fra regjeringen om E10, sier leder i Lofotrådet og Vågan-ordfører Vidar Thom Benjaminsen. - Vi i Lofoten har klart å samle oss om viktige prioriteringer for å vinne frem i den nasjonale kampen, det er blitt lagt merke til. Men vi har fortsatt en vei å gå, poengterer han.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen i Samferdselsdepartementet løftet under Nordlandskonferansen i Bodø frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet nasjonal transportplan.

Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer