Saksdokumenter
Tittel Publisert Type
20170223 Uttalelse NOU 2016 - 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

09.11.2017 Filtype
20170623 Høringsuttalelse båt og fergeruter i Nordland

09.11.2017 Filtype
20170814 Brev Helseforetak - dialogmøte 2020

10.10.2017 Filtype
20170814 Brev Helseforetak - dialogmøte 2020

22.08.2017 Filtype
201710055_info Poiltireformen

27.03.2018 Filtype
20171221 Protokoll AU møte nr 5 - e-postbehandling 2018

17.04.2018 Filtype
20180322 Protokoll AU møte nr 2 2018

17.04.2018 Filtype
20180416 Tilsagn prosjekt Tørrfiskfestival

17.04.2018 Filtype
20180514 Uttalelse regulering sjarkflåten (003)

10.06.2018 Filtype
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype
2019-01-23 Rev mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikpterbase i Midtre Hålogaland

13.02.2019 Filtype
Arbeidsseminar om fremtidig olje og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen 22

28.09.2017 Filtype
AU møte nr 1 2018 - Telefonmøte

17.04.2018 Filtype
AU møte nr 1 2018 - Telefonmøte

17.04.2018 Filtype
AU møte nr 2 2018

17.04.2018 Filtype
AU møte nr 5 2017 - e-postbehandling 2018

17.04.2018 Filtype
Brev om beredskap i Lofoten til Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

18.01.2018 Filtype
Brev om Lofotodden nasjonalpark til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

18.01.2018 Filtype
Brev til justisminister - ønske om møte

15.02.2018 Filtype
Brev til Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

18.01.2018 Filtype
Detaljregulering Kabelvåg skoleområde. 14.11.2017

23.11.2017 Filtype
Dialogmøte med Nordlandsykehuset- Alternering. 14.08.2017

28.09.2017 Filtype
Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres 22

28.09.2017 Filtype
DNB

10.06.2018 Filtype
Endring rapporteringsfrist tilskuddmottaker 2017

08.06.2017 Filtype
Endringer i flyrutetilbudet i Lofoten og Vesterålen - Uttalelse(1)

10.06.2018 Filtype
Felles legevakt natt 22

28.09.2017 Filtype
Fergesambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst. 03.01.2017

12.10.2017 Filtype
Fisketurisme NF sluttnotat 2016

16.05.2017 Filtype
Flyplassutvalget - Vedtekter pr 27

10.06.2018 Filtype
Fordelte 3,4 RDA - millioner 24

28.09.2017 Filtype
Framdriften i regionale prosjekt innen kultur,næring 22

28.09.2017 Filtype
gjenninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift 02

28.09.2017 Filtype
Godkjenning vedtekter,styremed,vara for Lofoten friluftsråd

01.06.2017 Filtype
Godkjenning vedtekter,styremed,vara for Lofoten friluftsråd. 22.05.2017

10.10.2017 Filtype
Handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) Statens vegvesen og Kystverket - Høringsuttalelse

09.11.2017 Filtype
Henvendelse til Regionrådene. Rekruttering av helsesøstre i Nord Norge. 14.11.2017

16.11.2017 Filtype
Hva skjer i fiskeværene 17

28.09.2017 Filtype
Høring Anmodning om skriftlig innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveg(1) (002)

13.02.2019 Filtype
Høring - Innspillsskjema - fylkesveger

13.02.2019 Filtype
Høring bussruter Lofoten-uttalelse fra Vågan kommune

06.06.2017 Filtype
Høring på handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) (002)

07.11.2017 Filtype
Høringbrev- Regional plan for landbruk

06.06.2017 Filtype
Innpill Helse Nord ad Lofoten sykehus 24

21.11.2017 Filtype
Invitasjon til møte i vannregionutvalget i Nordland den 28

13.02.2019 Filtype
Kristoffersen_Midtgard_rapport_2016 - Reiseliv Lofoten

16.05.2017 Filtype
Kultur er en viktig næringsaktivitet 22

28.09.2017 Filtype
KVU E10 Fiskebøl-Å med vedlegg

15.03.2018 Filtype
Lofotkraft Bredbånd AS 25

28.09.2017 Filtype
Lofotrådet arrangerer temadag om utviklingen i fiskerinæringen 30

28.09.2017 Filtype
Lofotrådet krever evaluering av dagens fiskeripolitikk 23

28.09.2017 Filtype
Lofotrådsmøte 1 -2018 Sakliste m_underlag

15.02.2018 Filtype
Lofotrådsmøte 2 -2018 Sakliste m_underlag (1)

23.04.2018 Filtype
Lofotrådsmøte 3 -2018 Sakliste m_underlag_

14.06.2018 Filtype
LVO. Øyrikets symfoniorkester er truet.

19.12.2017 Filtype
Millionene ruller 22

28.09.2017 Filtype
Nordland Fylkeskommune

10.06.2018 Filtype
Nordland fylkeskommune - Høring flyrutetilbud

21.11.2017 Filtype
Notat Oppfølging Forkommune Lofoten 31

13.02.2019 Filtype
Ny leder for Lofotrådet 16

28.09.2017 Filtype
Ny styreleder i Lofoten Utvikling 25

28.09.2017 Filtype
Nye tildelinger fra Lofoten Utvikling 15

28.09.2017 Filtype
Odden statlige friluftslivsområde - godkjenning av Klokkarvika som erstatningsareal. 07.09.2017

24.10.2017 Filtype
Omorganisering av fiskediriktoratet. 10.04.2015

21.11.2017 Filtype
Oppdatering av Forvaltningsplan Norskehavet. 30.11.2015

21.11.2017 Filtype
Oppfølging i 2018 - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016 - 2017 (L)(1536644)(56)

10.06.2018 Filtype
Oppnevning av representant til Vannregionutvalget

28.09.2017 Filtype
Program Friluftslivets uke 2017_Lofoten 4

24.08.2017 Filtype
Program Friluftslivets uke. 2-10 november 2017

24.08.2017 Filtype
Prosjektbeskrivelse Utredning RW base Midtre Hålogland v02

13.02.2019 Filtype
Prosjektliste til høring (002)

13.02.2019 Filtype
Protokoll AU møte nr 2-2017

17.04.2018 Filtype
Protokoll AU møte nr 3-2017

17.04.2018 Filtype
Protokoll AU møte nr 4-2017

17.04.2018 Filtype
Protokoll Lofotrådsmøte 2 - 26

14.06.2018 Filtype
PWC Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelse i Nordland. 20.09.2017

07.11.2017 Filtype
Regjeringen tror på differensiert arbeidsgiveravgift 15

28.09.2017 Filtype
reiselivsplanarbeidet videreføres 26

28.09.2017 Filtype
Representant regionalt politiråd 2017

30.05.2017 Filtype
Representant regionalt politiråd. 15.05.2017

10.10.2017 Filtype
Revidering av handlingsplanen for Lofoten Utvikling 15

28.09.2017 Filtype
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 1-2017

11.07.2017 Filtype
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 2-2017

16.05.2017 Filtype
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 3-2017

15.06.2017 Filtype
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 4-2017

19.10.2017 Filtype
Sluttrapport for Drømmeåret Lofoten

11.05.2017 Filtype
Sluttrapport Lofoten friluftsråd 12

11.07.2017 Filtype
Sparebank 1 NordNorge

10.06.2018 Filtype
Stortinget tilskudd fiskerihavner. Forslag for 2016. 02.11.2015

21.11.2017 Filtype
Søknad om tilskudd - foreløpig svar (L)(1516052)(1)

10.06.2018 Filtype
søknad thonstiftelsen

10.06.2018 Filtype
TestLab Lofoten

17.04.2018 Filtype
Tilsagn om ekstramidler - Fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv 2017 (L)(1474338)(1)

10.06.2018 Filtype
Tilskudd til kulturprosjekt- og arrangement - innvilget (L)(1565809)(1)

10.06.2018 Filtype
Troms Fylkeskommune

10.06.2018 Filtype
Utforming-av-konkurransen-om-helikopterruten-Værøy-Bodø

19.10.2017 Filtype
utredning om felles legevakt blir gjennomført 11

28.09.2017 Filtype
Utredning_ambulansehelikopter_mellom_Bodo_og_Tromso_21122012_endelig_ver

13.02.2019 Filtype
Uttalelse Ambulanseberedskap i Lofoten. 10.04.2015

21.11.2017 Filtype
Uttalelse helsesøster- og sykepleier utdanning

18.01.2018 Filtype
Uttalelse Lofoten og Vesterålen orkesterforening. 19.10.2017

09.11.2017 Filtype
Uttalelse NOU Sjømatindustrien

21.11.2017 Filtype
Uttalelse NOU Sjømatindustrien

21.11.2017 Filtype
Uttalelse om Lofoten sykehus

21.11.2017 Filtype
Uttalelse om vegpakke Lofoten. 23.08.2017

24.08.2017 Filtype
Valg av nye representanter til overordnet samarbeidsorgan-kommunene og nordlandsykehuset. 19.06.2017

10.10.2017 Filtype
Valg av representanter til overordnet samarbeidsorgan. 20.10.2017

24.10.2017 Filtype
Vedlegg Presentasjon av Emptum til lofoten regionråd

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 1 - Protokoll Lofotrådsmøte 5 16 14

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 1 Protokoll AU møte nr 1 - Telefonmøte

17.04.2018 Filtype
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 1 -2018

23.04.2018 Filtype
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 13

15.02.2018 Filtype
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 2-2017

15.06.2017 Filtype
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 3-2017

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 10 Protokoll Rådmannsutvalget møte nr 5 2017

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 11 Norconsult_LofotenCruise_02OKT2017_J04

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 12 Besøksforvaltning - Notat fra seminar 23

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 13 Referat Workshop 7 sept 2017, 2 utkast

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 2 PWC Brev til Flakstad kommune

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 2 - Regionalt næringsfond

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 2 Norconsult_LofotenCruise_02OKT2017_J04

15.02.2018 Filtype
Vedlegg 2 Sluttrapport for Drømmeåret Lofoten

15.06.2017 Filtype
Vedlegg 2 Årsmelding 2017 - Forslag

23.04.2018 Filtype
Vedlegg 2A - kopi av Lofotrådets uttalelser 2016

16.05.2017 Filtype
Vedlegg 3 - Fergetilbud Værøy

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 3 Lofotrådets uttalelse i forbindelse med høring av NOU 2016

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 3 - Regnskap 2016 samlet

16.05.2017 Filtype
Vedlegg 3 Frigjøringsdag_brev_til_kommunene

15.02.2018 Filtype
Vedlegg 3 Rapport fra biosfæreprosjekt - 8

15.06.2017 Filtype
Vedlegg 4 Referat fra Workshop 24

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 4 Regioal transportplan - Fra kyst til marked - Strategisk del 2018-2029

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 4 Studieplan 2018-19

15.02.2018 Filtype
Vedlegg 4 Økonomiinstruks - versjon 2 - 11

23.04.2018 Filtype
Vedlegg 4 Økonomirapport 20170612 Lofoten frliuftsråd

15.06.2017 Filtype
Vedlegg 5 - Lofotrådets uttalelse i forbindelse med høring av NOU 2016 (002)

16.05.2017 Filtype
Vedlegg 5 - Matrise over innspill RTP strategisk del

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 5 a) Utdanningskonferanse 29

15.06.2017 Filtype
Vedlegg 5 B) 20170531 Søknad prosjekt Tørrfiskfestival

15.06.2017 Filtype
Vedlegg 5 Budsjett Lofotrådet 2018 - forslag

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 5 C) Brev_kommunene_-_politikontakt_(1)

15.06.2017 Filtype
Vedlegg 5 Prospekt Lofoten kunnskapspark AS - 18

23.04.2018 Filtype
Vedlegg 6 Brev fra Samferdselsdepartementet

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 6 - Nærpolitireformen_i_Nordland_-_status_og_framdrift_(1)

16.05.2017 Filtype
Vedlegg 6 B Pressemelding møte med Nordlandsbenken

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 6 C - Nytt forskningsprogram for kommunene

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 6 F - 20170215 Høringsuttalelse Hålogalandsveien

11.07.2017 Filtype
Vedlegg 7 - Forslag Vedtekter Lofoten friluftsråd - 5

16.05.2017 Filtype
Vedlegg 7 Avtale med Zhoushan kommune - Kina

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 7 Rapport_ Strukturering i fiskeflA~¥ten_ Drivkrefter og konsekvenser

23.04.2018 Filtype
Vedlegg 8 Protokoll fra AU møte nr 3

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 8 -Regionrådene - forespørsel om dialog

16.05.2017 Filtype
Vedlegg 9 Protokoll AU møte nr 4

19.10.2017 Filtype
Vedlegg 9 C - Høringsbrev - Regional plan for landbruk

16.05.2017 Filtype
Vedlegg 9B - Omstillingsstatus Andøy kommune

16.05.2017 Filtype
Vedlegg Høringssvar Lofoten kunnskapspark - Nordland reiselivsfagskole

14.06.2018 Filtype
Vedlegg Høringsuttalelse -Lofoten kunnskapspark 04

14.06.2018 Filtype
Vedlegg Mulighetsstudie Campus Lofoten revidert 15

14.06.2018 Filtype
Vedrørende planlagt møte i vannregionutvalget 15 nov 2017. 24.10.2017

24.10.2017 Filtype
Verdensarv Vesterålen og Lofoten

19.12.2017 Filtype
Økt sikkerhet for IT kommunikasjon. 10.04.2015

21.11.2017 Filtype
Årsmelding 2016

16.05.2017 Filtype
Årsmelding 2017 LVO

14.06.2018 Filtype