Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget består av rådmennene i de 6 kommunene og ledes av rådmann Kjell-Idar Berg i Vestvågøy kommune. Tommy Stensvik, rådmann i Vågan kommune, er nestleder.

Rådmannsutvalget har jevnlige møter og drøfter saker av felles interesse og som kan bidra til en positiv utvikling på tvers av kommunegrensene.

Rådmenn