Politisk ledelse

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.  Lofotrådets medlemmer er ordførerne i de 6 kommunene.

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Eivind Holst (Vågan kommune) og Nestleder er Tor-Arne Andreassen (Røst kommune).

I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene.

Leder for rådmannsutvalget deltar i AU møtene.

Lofotrådet møtes ca 4 ganger i året, mens arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov. Lofotrådets møter er åpne for publikum.

Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

 

Ordførere: