Politisk ledelse

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. 

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen.

Lofotrådets medlemmer er ordførerne i de 6 kommunene:

  • Ordfører Remi Solberg (leder) - Vestvågøy kommune
  • Ordfører Elisabeth Mikalsen (nestleder) - Røst kommune
  • Ordfører Trond Eivind Kroken - Flakstad kommune
  • Ordfører Susan Berg Mikalsen- Værøy kommune 
  • Ordfører Lillian Rasmussen  - Moskenes kommune 
  • Ordfører Frank Johnsen- Vågan kommune

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune) og nestleder Elisabeth Mikalsen (Røst kommune). Lofotrådet møtes 4-5  ganger i året, og er åpne for publikum.

I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene. Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov.