Innkalling og sakspapirer Lofotrådsmøte 3 -2019

Her finner du innkalling til Lofotrådsmøte nr 3 12.-13.juni 2019 på Røst.

Sakspapirer til de enkelte sakene publiseres her fortløpende. 

Presentasjoner og orienteringer legges ut i etterkant av møtet, under den enkelte sak. 

sak 19/19

 

sak 20/19

 

sak 21/19 Orienteringer

A. Forskning- og Utvikling (FoU) innen helsesektoren i Lofoten

 

B. Ny kommunelov - konsekvenser for interkommunalt samarbeid

C. Quirinioperaen fra Røst til Italia

sak 22/19

Nord Universitet - nettsted om studiestedsstruktur

sak 23/19

 

sak 24/19

 

sak 25/19

sak 26/19 Eventuelt

refereres: