Innkalling og sakspapirer Lofotrådsmøte 1 -2019

 

sak 2/19 

 

sak 3/19 

FNs bærekraftsmål

sak 4/19

I tillegg til oppsatte orienteringer vil Hildegunn Pedersen og Tor Arne Andreassen, ordfører Røst, orientere om prosjekt Quirini.