Saksdokumenter
Tittel Publisert Type
20170223 Uttalelse NOU 2016 - 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20170223 Uttalelse NOU 2016 - 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf
20170623 Høringsuttalelse båt og fergeruter i Nordland

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20170623 Høringsuttalelse båt og fergeruter i Nordland.pdf
20170814 Brev Helseforetak - dialogmøte 2020

10.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20170814 Brev Helseforetak - dialogmøte 2020.pdf
20170814 Brev Helseforetak - dialogmøte 2020

22.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20170814 Brev Helseforetak - dialogmøte 2020.pdf
201710055_info Poiltireformen

27.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 201710055_info Poiltireformen.pdf
20171221 Protokoll AU møte nr 5 - e-postbehandling 2018

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20171221 Protokoll AU møte nr 5 - e-postbehandling 2018.pdf
20180322 Protokoll AU møte nr 2 2018

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20180322 Protokoll AU møte nr 2 2018.pdf
20180416 Tilsagn prosjekt Tørrfiskfestival

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20180416 Tilsagn prosjekt Tørrfiskfestival.pdf
20180514 Uttalelse regulering sjarkflåten (003)

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20180514 Uttalelse regulering sjarkflåten (003).pdf
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2019-01-23 Rev. Mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikpterbase i Midtre Hålogaland.pdf
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2019-01-23 Rev. Mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikpterbase i Midtre Hålogaland.pdf
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2019-01-23 Rev. Mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikpterbase i Midtre Hålogaland.pdf
2019-01-23 Rev

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2019-01-23 Rev. Mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikpterbase i Midtre Hålogaland.pdf
2019-01-23 Rev mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikpterbase i Midtre Hålogaland

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2019-01-23 Rev. Mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikpterbase i Midtre Hålogaland.pdf
Arbeidsseminar om fremtidig olje og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen 22

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Arbeidsseminar om fremtidig olje og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen 22.11.2005.docx
AU møte nr 1 2018 - Telefonmøte

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AU møte nr 1 2018 - Telefonmøte.pdf
AU møte nr 1 2018 - Telefonmøte

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AU møte nr 1 2018 - Telefonmøte.pdf
AU møte nr 2 2018

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AU møte nr 2 2018.pdf
AU møte nr 5 2017 - e-postbehandling 2018

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned AU møte nr 5 2017 - e-postbehandling 2018.pdf
Balanse 2018

12.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Balanse 2018.pdf
Brev om beredskap i Lofoten til Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

18.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev om beredskap i Lofoten til Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 11.01.18.pdf
Brev om Lofotodden nasjonalpark til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

18.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev om Lofotodden nasjonalpark til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. 11.01.18.pdf
Brev til justisminister - ønske om møte

15.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev justisminister - ønske om møte.pdf
Brev til Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen

18.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev til Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. 11.01.18.pdf
Detaljregulering Kabelvåg skoleområde. 14.11.2017

23.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering Kabelvåg skoleområde. 14.11.2017.pdf
Dialogmøte med Nordlandsykehuset- Alternering. 14.08.2017

28.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Dialogmøte med Nordlandsykehuset- Alternering.pdf
Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres 22

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres 22.12.2005.docx
DNB

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DNB.pdf
Driftsregnskap 2018

12.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Driftsregnskap 2018.pdf
Endring rapporteringsfrist tilskuddmottaker 2017

08.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Endring rapporteringsfrist tilskuddmottaker 2017.pdf
Endringer i flyrutetilbudet i Lofoten og Vesterålen - Uttalelse(1)

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Endringer i flyrutetilbudet i Lofoten og Vesterålen - Uttalelse(1).pdf
Felles legevakt natt 22

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Felles legevakt natt 22.6.2005.docx
Fergesambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst. 03.01.2017

12.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fergesambandet Bodø.Moskenes.Værøy.Røst. 03.01.17.pdf
Fisketurisme NF sluttnotat 2016

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fisketurisme NF sluttnotat 2016.pdf
Flyplassutvalget - Vedtekter pr 27

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyplassutvalget - Vedtekter pr 27.4.2018.pdf
Fordelte 3,4 RDA - millioner 24

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Fordelte 3,4 RDA - millioner 24.11.2005.docx
Framdriften i regionale prosjekt innen kultur,næring 22

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Framdriften i regionale prosjekt innen kultur,næring 22.12.2005.docx
gjenninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift 02

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned gjenninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift 02.08.2005.docx
Godkjenning vedtekter,styremed,vara for Lofoten friluftsråd

01.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjenning vedtekter,styremed,vara for Lofoten friluftsråd.pdf
Godkjenning vedtekter,styremed,vara for Lofoten friluftsråd. 22.05.2017

10.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjenning vedtekter,styremed,vara for Lofoten friluftsråd.pdf
Handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) Statens vegvesen og Kystverket - Høringsuttalelse

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) Statens vegvesen og Kystverket - Høringsuttalelse.pdf
Henvendelse til Regionrådene. Rekruttering av helsesøstre i Nord Norge. 14.11.2017

16.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvendelse til Regionrådene. Rekruttering av helsesøstre i Nord Norge. 14.11.2017.pdf
Hva skjer i fiskeværene 17

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Hva skjer i fiskeværene 17.11.2005.docx
Høring Anmodning om skriftlig innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveg(1) (002)

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring Anmodning om skriftlig innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveg(1) (002).pdf
Høring - Innspillsskjema - fylkesveger

13.02.2019 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Høring - Innspillsskjema - fylkesveger.docx
Høring bussruter Lofoten-uttalelse fra Vågan kommune

06.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring bussruter Lofoten-uttalelse fra Vågan kommune.pdf
Høring på handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) (002)

07.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring på handlingsprogram 2018 - 2023 (2029) (002).pdf
Høringbrev- Regional plan for landbruk

06.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringbrev- Regional plan for landbruk.pdf
Innkalling møte i Lofotrådet nr 2-2019 (191176)

12.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innkalling møte i Lofotrådet nr 2-2019 (191176).pdf
Innpill Helse Nord ad Lofoten sykehus 24

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innpill Helse Nord ad Lofoten sykehus 24.07.2014.pdf
Investeringsregnskap 2018

12.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Investeringsregnskap 2018.pdf
Invitasjon til møte i vannregionutvalget i Nordland den 28

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Invitasjon til møte i vannregionutvalget i Nordland den 28.02.2019 (L)(1817363)(8) (1).pdf
Kristoffersen_Midtgard_rapport_2016 - Reiseliv Lofoten

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kristoffersen_Midtgard_rapport_2016 - Reiseliv Lofoten.pdf
Kultur er en viktig næringsaktivitet 22

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kultur er en viktig næringsaktivitet 22.06.2005.docx
KVU E10 Fiskebøl-Å med vedlegg

15.03.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15_200482-37Oversendelse til Lofotrådet om KVU E10 Fiskebøl-Å med vedlegg.pdf
Letter of invitation - Zhoushan delegation july 2019

23.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Letter of invitation - Zhoushan delegation july 2019.pdf
Lofotkraft Bredbånd AS 25

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Lofotkraft Bredbånd AS 25.11.2005.docx
Lofotrådet arrangerer temadag om utviklingen i fiskerinæringen 30

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Lofotrådet arrangerer temadag om utviklingen i fiskerinæringen 30.11.2005.docx
Lofotrådet krever evaluering av dagens fiskeripolitikk 23

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Lofotrådet krever evaluering av dagens fiskeripolitikk 23.06.2005.docx
Lofotrådsmøte 1 -2018 Sakliste m_underlag

15.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lofotrådsmøte 1 -2018 Sakliste m_underlag.pdf
Lofotrådsmøte 2 -2018 Sakliste m_underlag (1)

23.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lofotrådsmøte 2 -2018 Sakliste m_underlag (1).pdf
Lofotrådsmøte 3 -2018 Sakliste m_underlag_

14.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lofotrådsmøte 3 -2018 Sakliste m_underlag_.pdf
LVO. Øyrikets symfoniorkester er truet.

19.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LVO. Øyrikets symfoniorkester er truet.pdf
Millionene ruller 22

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Millionene ruller 22.06.2005.docx
Nordland Fylkeskommune

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nordland Fylkeskommune .pdf
Nordland fylkeskommune - Høring flyrutetilbud

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nordland fylkeskommune - Høring flyrutetilbud. 06.07.2015.pdf
Notat Oppfølging Forkommune Lofoten 31

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat Oppfølging Forkommune Lofoten 31.1.19.pdf
Ny leder for Lofotrådet 16

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Ny leder for Lofotrådet 16.11.2005.docx
Ny styreleder i Lofoten Utvikling 25

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Ny styreleder i Lofoten Utvikling 25.11.2005.docx
Nye tildelinger fra Lofoten Utvikling 15

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Nye tildelinger fra Lofoten Utvikling 15.12.2005.docx
Odden statlige friluftslivsområde - godkjenning av Klokkarvika som erstatningsareal. 07.09.2017

24.10.2017 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Odden statlige friluftslivsområde - godkjenning av Klokkarvika som erstatningsareal.PDF
Omorganisering av fiskediriktoratet. 10.04.2015

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Regionale fiskerikontor. 10.04.2015.pdf
Oppdatering av Forvaltningsplan Norskehavet. 30.11.2015

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppdatering av Forvaltningsplan Norskehavet. 30.11.2015.pdf
Oppfølging i 2018 - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016 - 2017 (L)(1536644)(56)

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppfølging i 2018 - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016 - 2017 (L)(1536644)(56).pdf
Oppnevning av representant til Vannregionutvalget

28.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppnevning av representant til Vannregionutvalget.pdf
Program Friluftslivets uke 2017_Lofoten 4

24.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Program Friluftslivets uke 2017_Lofoten 4.pdf
Program Friluftslivets uke. 2-10 november 2017

24.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Program Friluftslivets uke 2017_Lofoten 4.pdf
Prosjektbeskrivelse Utredning RW base Midtre Hålogland v02

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prosjektbeskrivelse Utredning RW base Midtre Hålogland v02.pdf
Prosjektliste til høring (002)

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prosjektliste til høring (002).pdf
Protokoll AU møte nr 2-2017

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll AU møte nr 2-2017.pdf
Protokoll AU møte nr 3-2017

17.04.2018 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Protokoll AU møte nr 3-2017.PDF
Protokoll AU møte nr 4-2017

17.04.2018 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Protokoll AU møte nr 4-2017.PDF
Protokoll Lofotrådsmøte 2 - 26

14.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll Lofotrådsmøte 2 - 26..april 2018.pdf
PWC Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelse i Nordland. 20.09.2017

07.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PWC Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelse i Nordland.pdf
Regjeringen tror på differensiert arbeidsgiveravgift 15

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Regjeringen tror på differensiert arbeidsgiveravgift 15.12.2005.docx
reiselivsplanarbeidet videreføres 26

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned reiselivsplanarbeidet videreføres 26.06.2005.docx
Representant regionalt politiråd 2017

30.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Representant regionalt politiråd 2017.pdf
Representant regionalt politiråd. 15.05.2017

10.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Representant regionalt politiråd 2017.pdf
Revidering av handlingsplanen for Lofoten Utvikling 15

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Revidering av handlingsplanen for Lofoten Utvikling 15.12.2005.docx
Revisjonsberetning 2018

15.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revisjonsberetning 2018.pdf
sak 5_19 Kjeveortopeditilbud i Lofoten

22.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned sak 5_19 Kjeveortopeditilbud i Lofoten.pdf
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 1-2017

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 1-2017.pdf
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 2-2017

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 2-2017.pdf
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 3-2017

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 3-2017.pdf
Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 4-2017

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sakliste og saksunderlag Lofotrådsmøte 4-2017.pdf
Saksliste for møte i Lofotrådet nr 2 - 2019 (191181)

12.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksliste for møte i Lofotrådet nr 2 - 2019 (191181).pdf
Sluttrapport - Seminar om fremtidens kvotesystem Oslo

23.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport - Seminar om fremtidens kvotesystem Oslo.pdf
Sluttrapport for Drømmeåret Lofoten

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport for Drømmeåret Lofoten.pdf
Sluttrapport Lofoten friluftsråd 12

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttrapport Lofoten friluftsråd 12.02.17 (003).pdf
Sparebank 1 NordNorge

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sparebank 1 NordNorge .pdf
Stortinget tilskudd fiskerihavner. Forslag for 2016. 02.11.2015

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stortinget ad tilskudd fiskerihavner. 02.11.2015.pdf
Søknad om tilskudd - foreløpig svar (L)(1516052)(1)

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om tilskudd - foreløpig svar (L)(1516052)(1).pdf
søknad thonstiftelsen

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned søknad thonstiftelsen.pdf
TestLab Lofoten

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned TestLab Lofoten.docx.pdf
Tilsagn om ekstramidler - Fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv 2017 (L)(1474338)(1)

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilsagn om ekstramidler - Fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv 2017 (L)(1474338)(1).pdf
Tilskudd til kulturprosjekt- og arrangement - innvilget (L)(1565809)(1)

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilskudd til kulturprosjekt- og arrangement - innvilget (L)(1565809)(1).pdf
Troms Fylkeskommune

10.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Troms Fylkeskommune .pdf
Utforming-av-konkurransen-om-helikopterruten-Værøy-Bodø

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utforming-av-konkurransen-om-helikopterruten-Værøy-Bodø.-Sluttrapport.pdf
utkast STRATEGISK PLAN FOR LOFOTRÅDET 16

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned utkast STRATEGISK PLAN FOR LOFOTRÅDET 16.04.19.pdf
utredning om felles legevakt blir gjennomført 11

28.09.2017 Filtype: docx. Klikk for å laste ned utredning om felles legevakt blir gjennomført 11.08.2005.docx
Utredning_ambulansehelikopter_mellom_Bodo_og_Tromso_21122012_endelig_ver

13.02.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utredning_ambulansehelikopter_mellom_Bodo_og_Tromso_21122012_endelig_ver.._.pdf
Uttalelse Ambulanseberedskap i Lofoten. 10.04.2015

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse Ambulanseberedskap i Lofoten 20.04.2010 - Statens helsetilsyn.pdf
Uttalelse helsesøster- og sykepleier utdanning

18.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse helsesøster- og sykepleier utdanning. 28.12.17.pdf
Uttalelse Lofoten og Vesterålen orkesterforening. 19.10.2017

09.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20171019 Uttalelse Lofoten og Vesterålen orkesterforening.pdf
Uttalelse NOU Sjømatindustrien

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse NOU Sjømatindustrien. 30.04.2015.pdf
Uttalelse NOU Sjømatindustrien

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse NOU Sjømatindustrien. 30.04.2015.pdf
Uttalelse om Lofoten sykehus

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse om Lofoten sykehus. 06.07.2015.pdf
Uttalelse om vegpakke Lofoten. 23.08.2017

24.08.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttalelse om vegpakke Lofoten.pdf
Valg av nye representanter til overordnet samarbeidsorgan-kommunene og nordlandsykehuset. 19.06.2017

10.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Regionrådene - oppnevning av nye medlemmer OSO.pdf
Valg av representanter til overordnet samarbeidsorgan. 20.10.2017

24.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20171020 Nordlandssykehuset, samhandlingsavd, vedr. valg av repr til OSO.pdf
Vedlegg Presentasjon av Emptum til lofoten regionråd

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Presentasjon av Emptum til lofoten regionråd.pdf
Vedlegg 1 - Protokoll Lofotrådsmøte 5 16 14

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - Protokoll Lofotrådsmøte 5 16 14.-15. desember 2016.pdf
Vedlegg 1 Protokoll AU møte nr 1 - Telefonmøte

17.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Protokoll AU møte nr 1 - Telefonmøte.pdf
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 1 -2018

23.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 1 -2018 .pdf
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 13

15.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 13.-14. desember 2017.pdf
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 2-2017

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 2-2017.pdf
Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 3-2017

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Protokoll Lofotrådsmøte 3-2017.pdf
Vedlegg 10 Protokoll Rådmannsutvalget møte nr 5 2017

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10 Protokoll Rådmannsutvalget møte nr 5 2017.pdf
Vedlegg 11 Norconsult_LofotenCruise_02OKT2017_J04

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11 Norconsult_LofotenCruise_02OKT2017_J04.pdf
Vedlegg 12 Besøksforvaltning - Notat fra seminar 23

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 12 Besøksforvaltning - Notat fra seminar 23.9.2017.pdf
Vedlegg 13 Referat Workshop 7 sept 2017, 2 utkast

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13 Referat Workshop 7 sept 2017, 2 utkast.pdf
Vedlegg 2 PWC Brev til Flakstad kommune

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 PWC Brev til Flakstad kommune.pdf
Vedlegg 2 - Regionalt næringsfond

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Regionalt næringsfond.pdf
Vedlegg 2 Norconsult_LofotenCruise_02OKT2017_J04

15.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Norconsult_LofotenCruise_02OKT2017_J04.pdf
Vedlegg 2 Sluttrapport for Drømmeåret Lofoten

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Sluttrapport for Drømmeåret Lofoten.pdf
Vedlegg 2 Årsmelding 2017 - Forslag

23.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 Årsmelding 2017 - Forslag.pdf
Vedlegg 2A - kopi av Lofotrådets uttalelser 2016

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2A - kopi av Lofotrådets uttalelser 2016.pdf
Vedlegg 3 - Fergetilbud Værøy

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Fergetilbud Værøy.pdf
Vedlegg 3 Lofotrådets uttalelse i forbindelse med høring av NOU 2016

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Lofotrådets uttalelse i forbindelse med høring av NOU 2016.pdf
Vedlegg 3 - Regnskap 2016 samlet

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Regnskap 2016 samlet.pdf
Vedlegg 3 Frigjøringsdag_brev_til_kommunene

15.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Frigjøringsdag_brev_til_kommunene.pdf
Vedlegg 3 Rapport fra biosfæreprosjekt - 8

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Rapport fra biosfæreprosjekt - 8.6.2017.pdf
Vedlegg 4 Referat fra Workshop 24

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Referat fra Workshop 24.09.17 - møte om Tørrfiskfestival i Lofoten.pdf
Vedlegg 4 Regioal transportplan - Fra kyst til marked - Strategisk del 2018-2029

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Regioal transportplan - Fra kyst til marked - Strategisk del 2018-2029.pdf
Vedlegg 4 Studieplan 2018-19

15.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Studieplan 2018-19.pdf
Vedlegg 4 Økonomiinstruks - versjon 2 - 11

23.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Økonomiinstruks - versjon 2 - 11. mai 2017.pdf
Vedlegg 4 Økonomirapport 20170612 Lofoten frliuftsråd

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Økonomirapport 20170612 Lofoten frliuftsråd.pdf
Vedlegg 5 - Lofotrådets uttalelse i forbindelse med høring av NOU 2016 (002)

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Lofotrådets uttalelse i forbindelse med høring av NOU 2016 (002).pdf
Vedlegg 5 - Matrise over innspill RTP strategisk del

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Matrise over innspill RTP strategisk del.pdf
Vedlegg 5 a) Utdanningskonferanse 29

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 a) Utdanningskonferanse 29. august 2017 - følgebrev_program.pdf
Vedlegg 5 B) 20170531 Søknad prosjekt Tørrfiskfestival

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 B) 20170531 Søknad prosjekt Tørrfiskfestival.pdf
Vedlegg 5 Budsjett Lofotrådet 2018 - forslag

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 Budsjett Lofotrådet 2018 - forslag.pdf
Vedlegg 5 C) Brev_kommunene_-_politikontakt_(1)

15.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 C) Brev_kommunene_-_politikontakt_(1).pdf
Vedlegg 5 Prospekt Lofoten kunnskapspark AS - 18

23.04.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 Prospekt Lofoten kunnskapspark AS - 18.04.18.pdf
Vedlegg 6 Brev fra Samferdselsdepartementet

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 Brev fra Samferdselsdepartementet.pdf
Vedlegg 6 - Nærpolitireformen_i_Nordland_-_status_og_framdrift_(1)

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Nærpolitireformen_i_Nordland_-_status_og_framdrift_(1).pdf
Vedlegg 6 B Pressemelding møte med Nordlandsbenken

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 B Pressemelding møte med Nordlandsbenken.pdf
Vedlegg 6 C - Nytt forskningsprogram for kommunene

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 C - Nytt forskningsprogram for kommunene.pdf
Vedlegg 6 F - 20170215 Høringsuttalelse Hålogalandsveien

11.07.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 F - 20170215 Høringsuttalelse Hålogalandsveien.pdf
Vedlegg 7 - Forslag Vedtekter Lofoten friluftsråd - 5

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 - Forslag Vedtekter Lofoten friluftsråd - 5.5.2017 .pdf
Vedlegg 7 Avtale med Zhoushan kommune - Kina

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 Avtale med Zhoushan kommune - Kina.pdf
Vedlegg 7 Rapport_ Strukturering i fiskeflA~¥ten_ Drivkrefter og konsekvenser

23.04.2018 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 Rapport_ Strukturering i fiskeflÃ¥ten_ Drivkrefter og konsekvenser.PDF
Vedlegg 8 Protokoll fra AU møte nr 3

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 Protokoll fra AU møte nr 3.pdf
Vedlegg 8 -Regionrådene - forespørsel om dialog

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8 -Regionrådene - forespørsel om dialog.pdf
Vedlegg 9 Protokoll AU møte nr 4

19.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 Protokoll AU møte nr 4.pdf
Vedlegg 9 C - Høringsbrev - Regional plan for landbruk

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9 C - Høringsbrev - Regional plan for landbruk.pdf
Vedlegg 9B - Omstillingsstatus Andøy kommune

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9B - Omstillingsstatus Andøy kommune.pdf
Vedlegg Høringssvar Lofoten kunnskapspark - Nordland reiselivsfagskole

14.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Høringssvar Lofoten kunnskapspark - Nordland reiselivsfagskole.pdf
Vedlegg Høringsuttalelse -Lofoten kunnskapspark 04

14.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Høringsuttalelse -Lofoten kunnskapspark 04.06.18 InnOpp.pdf
Vedlegg Mulighetsstudie Campus Lofoten revidert 15

14.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg Mulighetsstudie Campus Lofoten revidert 15.05.18. INNOPP.pdf
Vedrørende planlagt møte i vannregionutvalget 15 nov 2017. 24.10.2017

24.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedrørende planlagt møte i vannregionutvalget 15. november 2017(1433012)(1).pdf
Verdensarv Vesterålen og Lofoten

19.12.2017 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Verdensarv Vesterålen og Lofoten. Møysalen nasjonalpark.PDF
Økt sikkerhet for IT kommunikasjon. 10.04.2015

21.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 10.04.2015.pdf
Årsmelding 2016

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsmelding 2016.pdf
Årsmelding 2017 LVO

14.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsmelding 2017 LVO.pdf
Årsregnskap 2018 (189398)

12.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2018 (189398).pdf