Samarbeidsavtale mellom Zhoushan kommune i Kina og Lofoten.

Lofotrådet og Zhoushan kommune i Kina har på nytt tatt opp relasjonene som var etablert i 2010, da Hugo Bjørnstad på vegne av Vesterålen og Lofoten signerte en samarbeidsavtale.

Nå har representanter fra Zhoushan kommune og Zhejiang provinsen besøkt Lofoten og Vesterålen for å ta opp igjen forbindelsene. Fra Kina deltok også en rekke næringslivs representanter fra marin og maritim sektor, som allerede på denne turen signerte viktige avtaler bl.a. kjøp av fersk laks. Verdien av kontraktene anslås til flere milliarder kroner over tid, og de avtalene som nå er signert vil gjøre det lettere å samhandle mellom kinesiske aktører og aktører i Lofoten.

Leder av Lofotrådet Hans Fredrik Sørdal signerte avtalen i forbindelse med en sermoni i Bodø 28. august.

Sørdal overrakte en "skarv" som gave til den kinesiske representanten Mr. Yu Donglai, Secretary, Zhoushan Municipal Committee of the CPC.

 

Lofotrådet vil etter hvert legge ut den signerte avtale, og oppfordrer bedrifter og aktører i Lofoten til å se hvilke muligheter og åpninger som denne avtale gir for økt samarbeid og handel i et viktig og stort marked.

 

Signert avtale med Zhoushan (PDF, 384 kB)

 

 

 

The Agreement on Friendship and Cooperation (With Lofoten Regional Council) (PDF, 250 kB)