Ordførerne i Lofoten møtte representanter fra bl.a PWS, Aispot AS i forbindelse med møter i Oslo 22.mars

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

«Ordførere i Lofoten møtte representanter fra bl.a. PWC, Aispot AS i forbindelse med møter i Oslo 22. mars. Ordførerne fikk presentert en App-løsning – en «Reise-assistent» - som kan gi detaljert beskrivelse av ulike attraksjoner, infrastruktur (parkering, toaletter m.v.) og med mulighet for betalingsløsninger for både frivillig betaling («Fellesgodefinansiering») for bruk av naturgoder etc. og for billett- og varekjøp der ordningen er implementert.

Prosjektet er del av «TestLabLofoten» og som presenteres nærmere på en konferanse i Svolvær 19. april.

 

Påmelding og nærmere opplysninger til konferansen:

https://www.deltager.no/testlab_lofoten_14032018

 

På konferansen presenteres nye og fremtidsrettede mulige løsninger for kommunikasjon mellom besøkende og en destinasjons tilbud, både kommersielle og offentlige ordninger, gratis løsninger og frivillig bidrag til betaling for fellesgoder.