Lofotrådet møtte Nordlandsbenken i Oslo 21. mars 2018

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Lofotrådet møtte «Nordlandsbenken» i Oslo den 21. mars. Lofotrådet deltok med  Lillian Rasmussen (Moskenes) Hans Fredrik Sørdal (Flakstad), Dagfinn Arntsen (Værøy) og Tor-Arne Andreassen (Røst)

Tor-Arne Andreassen ledet Lofotrådets reise ettersom Lofotrådets leder, Eivind Holst, var forhindret fra å møte. Remi Solberg fikk heller ikke deltatt som følge av utfordringer med flyreise.

Fra Nordlandsbenken møtte Mona Fagerås, Jonny Finstad, Eirik Sivertsen (ikke med på bildet), Siv Mosslet, Willfred Nordlund, Asunn Lyngedal og Kjell-Børge Freiberg.

I samtalene fikk en drøftet samferdsel, med fokus på Hålogalandsveien, Vegpakke Lofoten, forslag om overføring av ansvaret for fiskerihavner fra Kystverket til regionene, flyrutetilbud og -priser.

Lofoten har stor betydning for verdiskaping og sysselsetting, både innen reiseliv og sjømatproduksjon. Gode samferdselsløsninger er derfor av vital betydning for Norge og for regionen.