Lofotrådet fikk orientering om programmet "For kommune"

Klikk for stort bilde

 

 

 

Kurt Atle Hansen (tv) og forsker Berit Kristoffersen orienterte Lofotrådet om tilsagn på kr 300.000 fra programmet «For kommune» i Norges Forskningsråd.

Prosjektet styres av Flakstad kommune, og tar sikte på å se mulige innovative tiltak som styrker verdiskaping og gir klimavennlige løsninger som kommunene og regionalt næringsliv kan innføre. Blant annet ser man på hybridløsninger for kystflåten, som kan birda til at utslipp reduseres betydelig.