Lofotrådet drøftet "Vegpakke Lofoten" i siste møte

Klikk for stort bilde

 

 

 

Lofotrådet drøftet Vegpakke Lofoten i siste møte. Stein Johansen og Nils Petter Rusånes la fram palnene slik de ligger i dag. Lofotrådet ønsker å se nærmere på muligheten for å realisere Alternativ 4, med ny vegtrase over Vestvågøy for å få mest mulig innsparing i kjøretid/kilometer for næringstransporter som skal over til E6/Bjørnfjell.

Statens vegvesen skal levere en beregning for merkostnadene mellom valgte konsept i dag i forhold til Alternativ 4 som regionen helst ønsker. Mulige merkostnader kan kanskje dekkes inn ved økte bompenger.