Flyplassutvalget hadde møte i etterkant av Avinors presentasjon 7. februar 2018

20180207_132832 - Klikk for stort bilde Flyplassutvalget i Lofoten hadde møte 7. februar i etterkant av Avinors presentasjon av utredningen knyttet til flyplassalternativer i Lofoten. Utvalget konstaterer at det blir noe mer utredning og at konklusjoner vedr. flyplass struktur i Lofoten ikke kommer før i 2019.
Utvalget drøftet også dagens flyrutetilbud , og vil ta opp dialogen med bl.a Widerøe med sikte på å bedre tilbudet for Lofoten framover.