Endringer i møteplan

Lofotrådets 4. møte i 2018 er flyttet til 18.oktober. Møtested blir som planlagt Vestvågøy. 

Møteplan 2018