Avinors flyplassmøte på Leknes om framtidig lufthavnstruktur

Klikk for stort bilde

 

https://www.lofotposten.no/ordforerne-oppsummerer-motet-slik/v/5-29-350124

 

Fremtidig flyplass-struktur

Ordførerne fra «Fastlands-Lofoten» deltok på Avinors presentasjon av utredningen som er gjort knyttet til flyplass-strukturen i Ofoten/Lofoten/Vesterålen.

Konklusjon fra presentasjonen var at Hadselsanden som felles regional storflyplass for Vesterålen og Lofoten ikke er aktuell på grunn av værmessige forhold.

Avinor går videre med utredninger med sikte på å avklare muligheter for en større flyplass i Lofoten, og her trekkes Gimsøy-alternativet frem igjen. Avinor vil også gjennomgå alternativer som tidligere har vært forkastet.

Nye værmålinger skal gjennomføres kommende vinter, med sikte på å presentere en ny rapport våren 2019.