Muligheter i Lofoten når flere statlig oppgaver overføres til fylkeskommunen

Uttalelse fra Lofotrådet til fylkesrådet i Nordland:

 

Nye oppgaver og overføring av funksjoner fra statlig til regionalt nivå innebærer muligheter for etablering av flere kompetansearbeidsplasser også ute i regionene i Nordland. Lofotrådet ber fylkesrådet være seg bevisst sitt ansvar og se muligheter for at arbeidsplasser og miljøer kan lokaliseres i Lofoten.